Výstavba parkoviště pro návštěvníky lesa na palouku U Buku

Brno, 16. dubna 2011 - Na začátku dubna 2011 byla zahájena stavba odstavného parkoviště na rekreačně velmi využívané a známé lokalitě palouk U Buku, nacházející se při silnici spojující Brno – Soběšice a Brno – Útěchov. Na pozemcích ve vlastnictví Mendelovy univerzity v Brně, spravovaných Školním lesním podnikem Masarykův les Křtiny, bude pro návštěvníky lesa zbudováno parkoviště napojené na veřejnou komunikaci, a to se záměrem vytvoření potřebného zázemí pro veřejnost k ulehčení návštěvy okolních lesů i blízkých studánek.

buk

Na ploše o výměře 800 m2 bude k dispozici 30 parkovacích míst, z toho 2 bezbariérová. Celkové investiční náklady akce dosáhnou výše 1.148.000 Kč bez DPH. Zdroje financování se podařilo získat na Státním fondu životního prostředí České republiky z dotace Programu rozvoje venkova ČR, z prostředků Statutárního města Brna a Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny Mendelovy univerzity v Brně. Termín předání dokončeného díla veřejnosti je plánován na červen 2011.


Související články: