Handicapovaným pomůže s orientací jedinečný navigační systém

Brno, 2. srpna 2019 – Do konce letošního roku nabídnou experti z Vysokého učení technického v Brně hendikepovaným občanům unikátní nástroj nepřímo usnadňující orientaci na ulici i ve veřejných budovách. Systém takzvaného automatizovaného mapování tras a bariér dokáže odhalit překážky v cestě, upozornit na obtížnost průchodu nebo třeba poukázat na orientační prvky. Projekt finančně podpořila Technologická agentura ČR (TA ČR).

navigace pro handicapovane

„Přestože současné trendy směřují k postupnému odstraňování nebo alespoň limitování bariér, spousta překážek na veřejných místech stále zůstává. Bariéry nekomplikují život jen osobám s vrozeným pohybovým nebo jiným postižením, ale i lidem s hendikepem získaným po úrazu. Někdy jde o dočasné překonávání obtíží, osoby s celoživotním postižením ale musí překážky zdolávat každý den. Každý projekt, který jim alespoň trochu život usnadní, proto v TA ČR velmi vítáme a podporujeme,“ uvedl Petr Konvalinka, předseda TA ČR, která do projektu vložila téměř 7,5 milionu korun z programu EPSILON.

Podle něj má vyvíjený systém umožnit efektivní poloautomatizované vytváření mapových podkladů vnitřních prostor budov i venkovních tras pro pěší se zvláštním ohledem na specifické potřeby hendikepovaných občanů. Jde zejména o vozíčkáře a nevidomé, kteří mají sníženou orientaci nebo horší pohyblivost.

„Mapové podklady připravujeme nejen do veřejných budov, ale i na ulici, chodníky, různé stezky, parky nebo třeba zastávky veřejné dopravy. Našim cílem je navíc zajistit dostatečnou efektivnost systému, aby bylo možné pořizovat data plošně, a dosáhnout tak skutečného přínosu pro dané cílové skupiny v ekonomicky smysluplném modelu,“ uvedla Hana Křepelková ze společnosti CEDA Maps (dříve Central European Data Agency). Ta se zabývá správou vlastní sady digitálních map a provozem mapové služby, která zajišťuje mapování chodníků pod projektem ROUTE4ALL. Vysoké učení technické v Brně zase vyvíjí hardware řešení v podobě vozítka pro sběr dat. Projekt bude dokončený ještě v letošním roce.


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...