Brňané si zvykají na třídění odpadu

odpadBrno, 5. srpna 2014 – V roce 2013 vytřídili Brňané přes 14 tisíc tun využitelných složek komunálního odpadu, jako jsou papír, sklo, PET-lahve a kovy. Oproti roku 2011 je to o více jak dva tisíce tun více. Ve městě Brně tak dochází ke zvyšování sběru separovaného odpadu. Vzrůstající trend bude pravděpodobně pokračovat, neboť od letošního dubna lze do žlutých kontejnerů vhazovat veškeré použité plastové obaly.

Společnost EKO-KOM, a.s., se kterou město spolupracuje v rámci sběru obalových odpadů, zpracovala studii „Posouzení vlivu sběru a recyklace využitelných komunálních odpadů včetně obalové složky na životní prostředí". Studie je každoročně aktualizována.

Ze studie vyplývá, že občané města Brna tříděním využitelných složek komunálního odpadu, včetně těch obalových, přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení „uhlíkové stopy". Snížení emisí skleníkových plynů představuje 17 166,967 tun CO2 ekv. a úspora energie 444 296 201 MJ.


Související články:

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

upoutavka-restaurace3-FIN

prehled_vinotek_v_Brne3-FIN