KAM v Brně poradí turistům i Brňanům s návštěvou zajímavých míst

Brno, 9. července 2012 – Turistické informační centrum města Brna od letošního jara vydává v česko-anglické mutaci celobarevný čtvrtletník KAM v Brně (na jaře, v létě, na podzim a v zimě). Čtvrtletník se vždy zaměřuje na dané roční období a nabízí nejen turistům, ale i samotným Brňanům přehled zajímavých tipů na výlety, sportovní aktivity a upozorňuje na zajímavé turistické a kulturní akce v Brně a blízkém okolí. Čtvrtletník je k dispozici zdarma v informačních centrech města Brna.

tugendhat

První, jarní vydání čtvrtletníku bylo věnováno především otevření nejznámější funkcionalistické památky v Brně a současně památky zapsané na seznamu UNESCO, vile Tugendhat. Letní vydání čtvrtletníku informuje mimo jiné podrobněji o brněnském podzemí, otevření Kostnice u sv. Jakuba a také o akcích věnovaných 190. výročí narození Gregora Johanna Mendela.

Myšlenka vydávat čtvrtletník KAM v Brně vznikla na základě potřeb zahraničních turistů a je výsledkem úvah o tom, jak k nim dostat potřebné informace o možnosti návštěvy zajímavých cílů a aktivit v moravské metropoli. Jeho podoba byla přitom inspirována Vídní, která obdobný čtvrtletník vydává.

Pro snadnější a rychlejší orientaci je uprostřed každého vydání umístěna mapka Brna s vyznačenými památkami. Na druhé straně obálky jsou vyznačena informační centra města Brna. Poslední stránka čtvrtletníku informuje o poloze a vzdálenosti památek UNESCO na Moravě vzhledem k městu Brnu.

Čtvrtletník KAM v Brně je doplňkem kulturně-společenského měsíčníku KAM v Brně, který přináší informace z kultury, vzdělávání i volnočasových aktivit a obšírněji se věnuje výstavám či divadelním představením. V neposlední řadě měsíčník obsahuje literární přílohu, recenze, rozhovory, články o historii Brna a zajímavých osobnostech.


Související články:

prehled_vinotek_v_Brne3-FIN

Přihlášení k odběru měsíčníku Šalina v PDF