VUT- nakladatelství Vutium

Projekt Není nám to jedno! podpořil Sdružení přátel Jaroslava Foglara

sdruzeni-pratel-jaroslava-foglaraBrno, 7. listopadu 2011 - Brněnské Sdružení přátel Jaroslava Foglara uskutečnilo v Jihomoravském kraji jedinečný projekt s názvem „Karavana snů“ na podporu zdravého životního stylu a stravování dětí. Ty se v rámci něho seznámily s pravidly zdravého stravování i řadou netradičních sportovních aktivit. Vše se podařilo zrealizovat díky finanční podpoře projektu Není nám to jedno!, který je společnou aktivitou společností Henkel ČR a Ahold Czech Republic konanou pod záštitou Národního institutu dětí a mládeže. Díky projektu Není nám to jedno! bylo částkou 861 tisíc korun podpořeno celkem 26 organizací z celé České republiky.

Hlavním cílem projektu Není nám to jedno! je poukázat na důležitost a význam zdravého životního stylu dětí a zároveň získat finanční prostředky na jeho podporu. V Jihomoravském kraji pomohly získané peníze podpořit aktivity Sdružení přátel Jaroslava Foglara v Brně.

Sportem a výživou ke zdraví
Sdružení uskutečnilo vlastní projekt „Karavana snů“, v rámci kterého uspořádalo řadu zajímavých aktivit. Na nich si děti v uplynulých měsících osvojily zásady zdravého stravování a vyzkoušely netradiční sportovní aktivity, se kterými se běžně nesetkají. Jednalo se například o skákací boty, střelbu lukem nebo tanečních podložky.

„Hlavním cílem našeho projektu bylo ukázat dětem z menších obcí, jak mohou sami kvalitně trávit svůj volný čas i v místě, kde je často nabídka volnočasových aktivit dosti omezená. Kromě nejrůznějších her a rukodělných činností, které si děti mohly vyzkoušet, jsme všem účastníkům rozdávali brožurky s pestrým obsahem plným námětů, jak využívat kvalitně svůj čas i bez dohledu dospělé osoby. Celkem jsme na jaře 2011 uskutečnili osmi víkendových akcí, při nichž jsme navštívili kolem třiceti obcí. Akce, propagované vždy v předstihu místním rozhlasem či prostřednictvím místní knihovny, se setkávaly s velkým ohlasem, velice nás potěšila výborná spolupráce se starosty navštívených obcí,“ uvádí Vojtěch Hanuš ze Sdružení přátel Jaroslava Foglara.

Není nám to jedno! je projektem společností Henkel ČR a Ahold Czech Republic, který prostřednictvím udělování finanční podpory podporuje organizace a jejich aktivity podporující smysluplného trávení volného času dětí a jejich zdravý způsob života a stravování. „Výsledky dříve uskutečněného průzkumu nám prozradily, že se životní styl českých dětí za uplynulé roky zhoršil. Proto je kromě přímé podpory aktivit jednotlivých organizací cílem také vzbudit zájem o životní styl dnešních dětí mezi dospělými,“ říká Natálie Lorencová, tisková mluvčí Henkel ČR.

(red), ilustrační foto: www.iklubovna.cz


Související články:

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit