Na náměstí Svobody vznikne pláž

Na náměstí Svobody v Brně by měla od půlky července vzniknout malá pláž. Lidé se zde budou moci slunit, poležet i posedět, zahrát si plážový volejbal a objednat si něco dobrého k pití - k dispozici bude bar s koktejly a šťávami z čerstvého ovoce. Chybět by neměly ani sprchy. Pláž se bude prostírat kolem morového sloupu a měla by mít průměr zhruba pětadvacet metrů. Městská část Brno-střed nebude projekt dotovat, pouze půjčí několik stánků, které pořídila pro vánoční trhy. Poslouží jako sklad pro lehátka, na nichž lidé budou relaxovat, ale i jako šatny, kde si budou moci odložit a převléci se do plavek. Vstup na pláž, lehátka či sprchy by měl být zdarma.

   

Kříž bude v Denisových sadech připomínat návštěvu papeže

Dvanáctimetrový kříž umístěný v Denisových sadech bude připomínat historicky první návštěvu papeže Benedikta XVI. v Brně, která se uskutečnila loni 27. září. Jedná se o nerezový kříž opláštěný bronzem, s délkou 12 metrů a rozpětím 4,5 metru. Umístění kříže schválila rada města Brna na své schůzi 29. června s celkovou investicí 2,4 milionů korun. Vztyčení kříže se uskuteční ještě v letošním roce.
„Kříž bude stát na dobře viditelném místě v Denisových sadech a bude připomínat nejenom Brňanům, ale i návštěvníkům metropole, že žijí ve městě, které svým příjezdem poctil papež Benedikt XVI. Při pohledu na kříž si bude moci kdokoliv vzpomenout na překrásný nedělní den, který jsme tehdy zažili na brněnském letišti společně s Benediktem XVI.,“ uvedl primátor města Brna Roman Onderka.
   

Krajský úřad zvítězil v soutěži Úřad roku „Půl na půl“

Krajský úřad Jihomoravského kraje letos zvítězil mezi ostatními krajskými úřady ve čtvrtém ročníku soutěže Úřad roku „Půl na půl“. Soutěž je zaměřena na podporu zavádění rovných příležitostí do práce a politiky úřadů veřejné správy a chce vyzdvihnout ty úřady, kde princip rovných příležitostí funguje. Krajský úřad Jihomoravského kraje přitom podle organizátorů patří mezi premianty, protože po celou dobu existence soutěže buď vítězil, nebo končil „nejhůře“ na druhém místě – oceňován je zejména koncepční přístup k rozvoji kraje, a to i v oblasti rodinné politiky a rovných příležitostí. „Velkou pozornost totiž věnujeme vytváření podmínek pro slaďování rodinného a pracovního života: téměř všichni zaměstnanci krajského úřadu využívají pružnou pracovní dobu, možné jsou i další úpravy a formy pracovní doby,“ řekl ředitel krajského úřadu Jiří Crha. „Úřad udržuje kontakty se zaměstnanci a zaměstnankyněmi na mateřské, respektive rodičovské dovolené. Poskytuje rovněž pracovní volno s náhradou platu pro činnost na táborech pro děti a mládež. V budově krajského úřadu je zřízen Family Point – bezbariérové a nízkoprahové místo, které poskytuje vhodný prostor pro péči o dítě (např. přebalení, kojení, krmení), hrací koutek a informace o službách a programech pro rodiny v regionu,“ dodal.
Princip rovných příležitostí žen a mužů se objevuje v dokumentech kraje, pokud jde o přístup ke vzdělání a také v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti, velký důraz je kladen na podporu znevýhodněných skupin obyvatelstva (např. lidé po rodičovské dovolené, absolventi a absolventky, lidé starší padesáti let, příslušnice a příslušníci národnostních menšin). Kraj má rovněž koncepci rodinné politiky. V pracovním řádu je explicitně vyjádřen zákaz a nepřípustnost diskriminace z důvodu pohlaví, rasy, věku, sexuální orientace, zdravotního postižení atd.
   

Na veřejném setkání bude představena studie revitalizace Staré Ponávky

Ve středu 23. června v 17 hodin proběhne v kulturním centru Slévárna Vaňkovka třetí veřejné setkání, jehož cílem bude představení výsledků Komplexní revitalizační studie Staré Ponávky. Po prezentaci studie včetně vizualizací návrhů úprav na konkrétních lokalitách budou moci občané diskutovat o detailech provedení a vznést své podněty a připomínky.
Revitalizace Staré Ponávky je pilotní akcí města Brna v rámci mezinárodního projektu REURIS (Revitalizace řek a jejich okolí v urbanizovaném území města), financovaného z operačního programu Nadnárodní spolupráce střední Evropa. Cílem projektu je komplexní příprava revitalizace Staré Ponávky a navazujícího okolního území, na jejímž základě by měl být tento vodní tok přetvořen v modro-zelenou osu plnohodnotně začleněnou do života města. Hlavním výstupem projektu je právě Komplexní revitalizační studie Staré Ponávky, kterou zpracovávají týmy odborníků v oblasti architektury, urbanismu, revitalizace vodních toků, krajinářství a dopravy. Dalším připravovaným krokem bude zpracování podrobnějších projektových dokumentací pro vybrané úseky.
   

V pátek zahájí promítání letní kino na Dobráku

Brněnské kulturní centrum bude i v letošním roce v areálu koupaliště na Dobrovské ulici v Brně – Králově Poli provozovat letní kino. Pro letošní rok se podařilo letnímu kinu najít strategického partnera, který jeho provoz podpořil finanční dotací. Tímto partnerem se stala společnost Jihomoravská plynárenská, která je známá také svojí podporou českého filmu. RWE Letní kino Na Dobráku zahajuje svůj provoz v pátek 25. června ve 20 hodin stand-up comedy vystoupením Na Mikrofon, po němž následuje projekce posledního filmu Jana Hřebejka Kawasakiho růže. Úvodní večer završí večírek, jímž bude hudebně provázet DJ Dan Keschen.
Dramaturgie letního kina je žánrově pestrá, každý z 68 večerů, které letos diváky až do 31. srpna čekají, se bude promítat jiný film – komedie, muzikály, dramata, horory, k vidění budou prověřené stálice i horké novinky. Dále bude možné shlédnout filmy, které k promítání distribuční firmy běžně nenabízí, například legendární Pražskou pětku nebo Kouř Tomáše Vorla. Všechny projekce budou z 35 mm filmových kopií. Filmová představení doplní vystoupení hudebních skupin Lesní zvěř, Budoár staré dámy, Nuck Chorris Gang a Kumbalu nebo divadel Prkno či P.U.D.
Začátky promítání RWE Letního kina Na Dobráku jsou v červnu a v červenci ve 21.30 h, v srpnu už ve 21 hodin. Vstupné, které platí i na doprovodný program, je 80 korun, držitelé průkazů ZTP zaplatí polovinu, držitelé průkazů ZTP/P mají vstup zcela zdarma. Kapacita hlediště je přibližně 180 osob a hraje se za každého počasí. V případě silného větru je možné promítání z bezpečnostních důvodů přerušit. V areálu kina je k dispozici občerstvení. Více informací o programu kina i o jednotlivých promítaných filmech lze nalézt na internetových stránkách kina www.nadobraku.cz.
   

Na náměstí Svobody se bude smažit obří bramborák

Ve čtvrtek 24. června od 10 hodin začnou dobrovolníci Hnutí Duha na náměstí Svobody v Brně připravovat obří bramborák. Po 11. hodině ho začnou smažit na dvoumetrové pánvi a po 12. hodině jej budou rozdávat kolemjdoucím. Bramborák bude zhotoven ze surovin, které do Brna necestovaly přes půl světa. Suroviny na přípravu jídla pocházejí od zemědělců, kteří hospodaří poblíž Brna. Cílem akce je upozornit na zbytečný dovoz potravin, které na náš stůl přes regály supermarketů putují i tisíce kilometrů. Podpora místního zemědělství je jedna z oblastí, které se věnuje Hnutí Duha v rámci iniciativy Velká výzva.

   

Dva nové defibrilátory mohou zachránit životy v Olympii

Na srdeční zástavu v České republice umírá ročně až dvacet tisíc obyvatel. Mnohdy zbytečně, protože včasný odborný zásah několikanásobně zvyšuje možnost přežití a úplného uzdravení. Nákupní a zábavní centrum Olympia teď takovou pomoc umí poskytnout. Jako první obchodní centrum v Brně i na jižní Moravě zakoupila Olympia hned dvě moderní zdravotnická zařízení AED Lifepak (Automatizovaný externí defibrilátor). První z defibrilátorů se nachází v budově Olympie u stálé služby centra, druhý je pak připraven v prostorách parkoviště ve vozidle bezpečnostní agentury. V obou případech je zajištěn přenos zařízení k postiženému člověku do tří minut od nahlášení události. Správa centra návštěvníkům doporučuje volat na speciální číslo stálé služby centra 547 423 658 nebo událost hlásit jakémukoli zaměstnanci centra či infostánku. Samozřejmě lze použít i známou linku záchranné služby 155, informování přímo služby centra však pomoc urychlí.
Ve světě jsou tato zařízení již běžně dostupná všude tam, kde se shromažďuje větší počet lidí. Patří například mezi základní vybavení lyžařských areálů, letišť nebo škol. V České republice si teprve hledají své místo a Olympia tak patří mezi průkopníky nových trendů v poskytování první pomoci.
   

Brněnští sprejeři budou letos soutěžit v centru města

Druhý ročník soutěže v graffiti nejen pro středoškoláky připravila Asociace středoškolských klubů české republiky (ASK ČR) na čtvrtek 24. června. Letos se soutěžící přesunou blíže k centru města do parku na Obilní trh. Od 13 hodin zde na jeden den vyrostou dřevěné plochy, na kterých se soutěžící pomocí sprejů vyjádří k tématu Brno – moje město. „Zúčastnit se může opravdu každý. K dispozici bude dostatek ploch, spreje a nebude chybět ani hudba,“ říká Pavel Zdráhal, vedoucí Informačního centra pro mládež. „V soutěži pak budeme průběžně oceňovat ty, co nás něčím zaujmou. Stejně jako loni vystavíme zajímavá díla na fotografiích v naší Galerii Skrytá v Brně,“ dodal Zdráhal.
Cílem projektu je poskytnout mladým lidem prostor k vyjádření formou, která je jim vlastní. Graffiti je často vnímáno pouze v souvislosti s vandalismem. Prezentace na veřejnosti má pomoci tyto stereotypy bourat a hledat v něm i prvky specifické kultury.
„První ročník proběhl v Králově Poli a byl věnován Českému předsednictví EU. Jsme rádi, že letos můžeme projekt představit v další městské části, také díky pochopení starosty Libora Šťástky, který nad akcí převzal záštitu,“ říká Zbyněk Šolc, předseda ASK ČR. „Jsou to právě obce, které mají nejlepší šanci být s mladými lidmi v kontaktu a vnímat jejich názory a potřeby. Budeme rádi, když se nám k tomu podaří přispět, třeba projektem, jako je tato soutěž,“ vysvětlil Šolc.
   

Lávka přes Svratku získala prestižní ocenění

Výjimečnost lávky přes Svratku v Brně potvrdila v těchto dnech prestižní mezinárodní porota v rámci třetího ročníku fib Congress and Exhibition 2010 ve Washingtonu. Lávka přes Svratku byla společně s dalšími třemi světovými stavbami vyhlášena jako stavba vítězná, byla oceněna za výjimečný projekt a způsob realizace. Lávku postavil tým ze závodu Mosty, divize Silniční stavitelství, Skanska (dříve Skanska DS), od dubna do září roku 2007. „Ocenění si velmi vážíme. Zároveň je důkazem toho, že prestiž a mezinárodní uznání nemusí dodavatelům a investorům přinášet pouze velké stavby s miliardovým rozpočtem. Je to rovněž výzva pro nás i pro všechny ostatní stavební firmy, aby se maximálně věnovaly i tomu nejmenšímu projektu,” říká ředitel závodu Mosty společnosti Skanska František Mašek.
Tři metry široká lávka pro pěší a cyklisty, která stojí v moravské metropoli, usnadňuje přístup od autobusového a vlakového nádraží ke komplexu administrativních budov Spielberk Office Centre v Heršpické ulici. Designově i technicky zajímavě řešená lávka získala v roce 2008 prestižní ocenění v mezinárodní soutěži Footbridge Awards 2008 v Portu. Oceněná lávka zabodovala rovněž v soutěži Stavba roku Jihomoravského kraje 2008. Na lávce přes Svratku se podílela společně se závodem Mosty projekční kancelář Stráský, Hustý a partneři a firma Acht Architects. Most byl realizován pro soukromého investora CTP Invest.
   

Strana 291 z 302