Fakultní nemocnice otevřela spinální jednotku

Brněnská Fakultní nemocnice v pátek 7. května otevřela novou spinální jednotku pro léčbu pacientů s poškozenou míchou. Otevřením spinální jednotky bylo zakončeno budování jednoho z nejmodernějších traumacenter v České republice. Stálo více než 140 milionů korun, z nichž celých 98 milionů bylo hrazeno z dotace Ministerstva zdravotnictví. Nové pracoviště disponuje patnácti lůžky na spinální jednotce a sedmi na jednotce intenzivní péče. Obě jsou pak součástí Ortopedické kliniky FN Brno.
Spinální jednotka je vysoce specializované oddělení pro péči o spinální pacienty s úrazovým či neúrazovým poškozením míchy, které patří mezi nejvíce devastující zdravotní postižení. Ročně v České republice přibývá kolem 250 nových spinálních poruch, z nichž je asi dvě stě způsobeno úrazem. Další vznikají v rámci degenerativních, onkologických a infekčních onemocnění. Z úrazových příčin jsou na prvním místě dopravní úrazy, dále pak pády z výšky a sportovní úrazy. Nejpostiženější věkovou skupinou jsou muži od dvaceti do čtyřiceti let.

   

Hvězdárna se v červnu uzavře kvůli rekonstrukci

Digitální expozice, moderní astronomické dalekohledy, pozorovatelny s výhledem na město, interaktivní výstavy, kvalitní návštěvnické zázemí – to všechno se chystá na vrcholu Kraví hory. Po několika letech příprav totiž Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka v Brně začíná realizovat projekt Přírodovědné exploratorium, jehož cílem je rekonstrukce a dostavba objektů hvězdárny tak, aby vytvořily jeden funkční celek. V rámci rekonstrukce hvězdárny dojde i k programovým změnám. Realizace projektu si vynutí uzavření všech provozních prostor. K tomu dojde v polovině června tohoto roku, aby se zrekonstruovaná a rozšířená hvězdárna opět veřejnosti otevřela na sklonku roku 2011.
Projekt Přírodovědné exploratorium představuje stavební investici v řádu 87 milionů korun, z toho 22 milionů vkládá statutární město Brno, zbytek přichází z evropských fondů. Patronem celé akce je Vladimír Remek – náš první a doposud jediný kosmonaut. Další informace o projektu jsou uvedeny na http://dostavba.hvezdarna.cz.

   

Ochutnat pivo můžete na Staré radnici

V pátek 21. května v 16 hodin budou na nádvoří Staré radnice slavnostně zahájeny pivovarské dny. Minulé ročníky akce nazvané „Radniční dny s malými pivovary“ pořádalo Brněnské kulturní centrum ve spolupráci se Svazem malých a nezávislých pivovarů. Letošní 11. ročník proběhne v součinnosti se společností K Brewery vlastnící sedm českých a moravských regionálních pivovarů.
V pátek 21. a v sobotu 22. května proběhne prezentace menších a středních pivovarů z Čech a Moravy, na jejichž produkty běžný spotřebitel nenarazí každý den, protože se jedná o značky především lokálního charakteru. Ukázky své obvyklé výroby, ale i pivní speciály do Brna přivezou jak blízký Pivovar Černá Hora, tak i více či méně vzdálené pivovary z Uherského Brodu, Jihlavy, Protivína, Hlinska v Čechách, Kláštera Hradiště nad Jizerou a Vysokého Chlumce.
Těšit se můžete na celkem patnáct pivních stánků, v každém z nich budete moci ochutnat jinou značku piva. Na čepu tak budou Vévoda a Démon (Pivovar Vysoký Chlumec), tmavá piva, ležáky i kvasničáky z Pivovaru Klášter, Patriot, Comenius, Extra a nefiltrovaný Kounic vídeňský ležák (Pivovar Janáček), Ježek 11 (i nefiltrovaný), Grand a Šenkovní (Pivovar Ježek), Schwarzenberg, Prácheňská Perla, nefiltrovaný Platan a Protivínský Granát (Pivovar Protivín), Natur, Klasik, Speciál a Standard (Pivovar Rychtář), v neposlední řadě také svrchně kvašený pšeničný ležák Velen, speciální světlé pivo s přídavkem medu Kvasar, nefiltrované výčepní pivo Moravské sklepní a borůvková Modrá luna (Pivovar Černá Hora) a samozřejmě také ležák Lobkowicz Premium a jeho nealkoholická varianta Lobkowicz Premium Nealko. Piva budou stát 20 – 25 Kč, Lobkowicz Premium pak 30 Kč.
Podobně jako loni se kulturní program soustředí na nádvoří Staré radnice, zatímco Radnická ulice bude určena výhradně pivním stánkům a stánkům s občerstvením.
   

Centrum pro rodinu a sociální péči připravilo speciální program

Konferencí Brno – město pro rodiny na radnici Brno-střed začal v pondělí 10. května Týden pro rodinu. Tuto akci pořádá Centrum pro rodinu a sociální péči. Dveře Centra se otevřou veřejnosti – ve čtvrtek 13. května od 9 do 17 hodin je přichystána prohlídka prostor centra, návštěvníci se mohou seznámit s činností organizace, zhlédnout ukázku programů nebo promítání filmu Cesta k pozitivnímu rodičovství nebo si projít výstavu prací, které se účastnily soutěže Naše rodinná oslava.
Na sobotu 15. května od 14 do 18 hodin je připraven Den pro rodinu v Josefské 1. Na děti i dospělé čeká koloběžková jízda zručnosti s ukázkami různých typů koloběžek a odrážedel, které si zájemci mohou i vyzkoušet. Součástí programu bude také hra pro celou rodinu nebo výtvarná dílna. V 15.30 hodin přijde na řadu vyhlášení jihomoravských vítězů výtvarné a literární soutěže Naše rodinná oslava a od 16 do 17 hodin si především menší návštěvníci užijí maňáskové divadlo Ovečka z Tišnova, které zahraje hru Filipova dobrodružství aneb Země zdraví. Nad všemi akcemi Týdne pro rodinu převzal záštitu první náměstek primátora Daniel Rychnovský.
Sérii akcí zasvěcenou rodině připravila na květen také Knihovna Jiřího Mahena v Brně. Na středu 12. května v 17 hodin je v ústřední knihovně v Kobližné 4 připraveno zahájení výstavy Jak se žije v mateřských centrech. O týden později, ve středu 19. května od 17 hodin se zde bude konat prezentace humanistického centra Narovinu o adopcích na dálku a zároveň začíná výtvarná dílna pro děti a soutěže s názvem Knihohraní. A 26. května zde budou vyhlášeny výsledky fotosoutěže Co děláme rádi spolu. Pro rodiče s dětmi bude připraven i Knihovní pětiboj s překvapením na závěr. Do projektu se zapojily také pobočky Knihovny Jiřího Mahena.
   

Zatoulané děti v brněnské zoo se lépe najdou

Brněnská zoo nabízí novou službu pro návštěvníky. Mohou využít papírových identifikačních pásek pro malé děti, jež se v rozlehlém zalesněném areálu zoo mohou často zatoulat. Pásky mají samolepicí okraj, který zaručuje, že páska z ruky dítěte nesklouzne. Návštěvníci na pásku mohou napsat jak kontaktní mobilní telefonní číslo, tak i jméno dítěte či adresu bydliště apod. Zatoulané dítě tak bude moci být zaměstnancem zoo či jiným návštěvníkem v co nejkratší době identifikováno a jeho nalezení oznámeno na uvedené telefonní číslo. Zelené identifikační pásky jsou od 1. května na pokladnách zoo k dispozici na vyžádání, a to zdarma.
   

Malé Brňanky a Brňany přivítá primátor v Bruselu

Přes osmdesát dětí narozených mimo území ČR – v Belgii – přivítá ve středu 5. května brněnský primátor Roman Onderka při příležitosti vítání občánků v prostorách Českého centra v Bruselu. Jedná se již o v pořadí druhé vítání českých občánků zapsaných v brněnské matrice. Spolu s primátorem Romanem Onderkou se vítání zúčastní také velvyslanec ČR v Belgii Vladimír Müller. Každé dítě obdrží od primátora groš z doby Václava II., plyšovou hračku a pamětní list.
   

Poslední část univerzitního kampusu MU byla zkolaudována

Masarykova univerzita dokončila výstavbu závěrečné části Univerzitního kampusu Bohunice, která se uskutečnila v rámci programu Rozvoj materiálně-technické základny MU. Nově zkolaudované objekty kampusu zahrnují šest výukových a výzkumných pavilonů určených pro lékařskou a přírodovědeckou fakultu, budovu děkanátů a společné výukové centrum s aulou a posluchárnami.
„V současné době jsou objekty vybavovány technologickým zařízením a přístroji. Slavnostní otevření poslední etapy kampusu postavené v rámci programu je připravováno na začátek nového akademického roku letos v září,“ řekl kvestor Ladislav Janiček. Náklady na tuto etapu stavby činily 1,789 miliardy korun. Celkové náklady na výstavbu kampusu dosáhnou 4,973 miliardy korun. Projekt je financován ze státního rozpočtu podporovaného úvěrem Evropské investiční banky, vlastních zdrojů Masarykovy univerzity a z prostředků města Brna.
Další plánované části kampusu budou financovány především ze strukturálních fondů Evropské unie. První z těchto projektů CETOCOEN vytvoří podmínky pro rozvoj vědeckovýzkumných prací na řešení prioritních problémů v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje. Projekt byl již ministerstvem školství schválen a v současné době probíhá zadávací řízení na generální dodávku objektu. Následovat bude projekt Středoevropského technologického institutu CEITEC a dále výstavba pavilonů pro biologické obory přírodovědecké fakulty. Dokončení těchto části areálu kampusu se předpokládá v letech 2012 až 2013.
   

Brněnská MU nabízí nový obor počítačová lingvistika

Při tvorbě elektronických slovníků, databází nebo ve vývoji strojových překladačů se uplatní absolventi počítačové lingvistiky, kterou jako nový obor nabízí Masarykova univerzita v Brně. Výuku na pomezí humanitních a technických věd společně zajistí filozofická fakulta s fakultou informatiky. Počítačové lingvistice se dnes věnují buď jazykovědci, kteří se dobře orientují v počítačovém zpracování jazyka, nebo informatici s dobrou znalostí češtiny. Nyní se na Masarykově univerzitě začnou vzdělávat budoucí odborníci v obou disciplínách současně. Jde o první podobný obor v Česku.
Cílem univerzity je mimo jiné vylepšit pozici absolventů filozofické fakulty na trhu práce. S kvalitní znalostí českého jazyka a současně schopností kvalifikovaně používat, případně vytvářet počítačové nástroje pro češtinu, je čekají široké možnosti uplatnění. Nový obor nese název „český jazyk se specializací na počítačovou lingvistiku“ a je zatím akreditován pro bakalářský stupeň. Magisterský stupeň je připravený k akreditaci tak, aby v roce 2013 mohli první absolventi plynule pokračovat ve studiu. K přijímacímu řízení do prvního ročníku se přihlásilo 63 zájemců.
   

Na obloze jižní Moravy se objeví Létající nosorožec

Mezinárodní cvičení Společných sil „Létající nosorožec“ (Flying Rhino 2010, FR 2010) se uskuteční v termínu od 3. května do 21. května. Jedná se o osmé společné cvičení příslušníků Armády České republiky, ozbrojených sil Velké Británie, Slovenska, Spojených států amerických, Dánska a Litvy. Jde o značně rozsáhlé cvičení, na kterém se budou z české strany podílet příslušníci leteckých základen v Náměšti nad Oslavou, Čáslavi, Přerově, Kbelích, jednotky protivzdušné obrany, pozemních sil a další složky Společných sil Armády České republiky. Cvičení bude probíhat na letecké základně u Náměště nad Oslavou, ve Vojenských výcvikových prostorech Brdy a Libavá a na území krajů Vysočina, Olomouckého, Pardubického kraje, Jihomoravského, Moravskoslezského a Středočeského kraje. Na území krajů Olomouckého, Středočeského, Plzeňského, Jihočeského a Jihomoravského bude možné zaznamenat zvýšený pohyb vojenské techniky a letounů.
Cvičení je zaměřeno na spolupráci vzdušných a pozemních sil při společné bojové činnosti a na zvyšování kvalifikace předsunutých návodčích, jejichž výcvik je úzce spojen s letovou činností. Flying Rhino 2010 je součástí přípravy českých a koaličních vojáků před odjezdem do zahraničních misí. Součástí výcviku je provádění operací v nočních hodinách tak, jak je to běžné v reálných situacích v místech konfliktů.
Létat se bude denně v pracovní dny od osmi hodin ráno až do jedné hodiny noční. Lety v noci budou omezeny na minimální počet. Po třiadvacáté hodině nebudou prováděny lety proudových letounů v malé výšce.
   

Strana 284 z 293