Masivní podpora sportu v Brně pokračuje, navržené dotace míří do zastupitelstva

Brno, 25. srpna 2022 - Dotace na zlepšování stavu sportovišť, na podporu klubů účastnících se významných mezinárodních pohárových soutěží či na pořádání významných sportovních akcí, stejně jako na fungování Regionální fotbalové akademie Jihomoravského kraje a Brněnského centra sportovních nadějí, ale i na pomoc potřebným sportovcům seniorům 24. srpna projednávala Rada města Brna. Jejími doporučeními se budou zabývat zastupitelé, kteří rozhodnou o finálních poskytnutých částkách.

penize czk

Podpora sportovců seniorů
Městský sportovní klubu Brno, z. s., požádal o poskytnutí finančního příspěvku ve formě daru ve výši
300 000 korun na projekt s názvem Sportovní oddíl seniorů (SOS BRNO), který se zaměřuje na podporu brněnských sportovců a olympioniků, převážně seniorů. „Oddíl sdružuje brněnské sportovce starší šedesáti let, kteří se zúčastnili olympijských her, ale i ty, kteří reprezentovali Brno na mistrovství světa, Evropy či dalších významných mezinárodních závodech, se snahou pomáhat jim. Pomoc potřebným sportovcům seniorům bude poskytována v oblasti finanční, zdravotní i sociální. Výběrem sportovců, kteří obdrží podporu, se bude zabývat tříčlenný výbor,“ představila zajímavý projekt primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Zkvalitnění sportovního prostředí v Brně
„Čtyři sportovní oddíly podaly individuální žádosti o investiční a neinvestiční dotaci na zkvalitnění sportovního prostředí v Brně. TAK Hellas Brno, z. s., chce poskytnuté prostředky využít na vybudování kanalizační přípojky k budově vzpírárny v Obřanech, Tělovýchovná jednota START Brno, z. s, je hodlá využít na pořízení travní sekačky potřebné pro údržbu fotbalového hřiště. Český veslařský klub Brno, z. s, má záměr tímto způsobem financovat nástavbu posilovny ve svém areálu a ČSS, z. s. – Jihomoravské krajské sdružení potřebuje opravit havarijní stav zastřešení střelišť pro trap v areálu sportovní střelnice na Sadové,“ sdělil 1. náměstek primátorky Petr Hladík. Celkové náklady na uvedené čtyři projekty činí 3 028 171 Kč, celkový požadavek činí 1 506 536 Kč, návrh dotací je v celkové výši 1 505 000 Kč.

Účast klubů v oficiálních soutěžích vypisovaných evropskou a světovou sportovní federací
V rámci výzvy zaměřené na podporu brněnských sportovních klubů účastnících se oficiálních soutěží vypisovaných evropskou a světovou sportovní federací v kolektivních sportech v seniorské kategorii (tzn. kategorii dospělých sportovců, nikoliv veteránské kategorie) bylo podáno 6 žádostí. Volejbalový klub Královo Pole, z. s., se účastní druhé nejvyšší evropské pohárové soutěže ve volejbale žen – CEV Cup. Malý fotbal Brno, z. s., má nastupovat v druhé nejvyšší soutěži v malé kopané mužů – EMF EUROCUP. BASKETBAL SK KRÁLOVO POLE, s. r. o., bude usilovat o úspěch v druhé nejvyšší evropské pohárové soutěži v basketbale žen – EuroCup, totéž platí pro Žabiny, s. r. o. BASKET BRNO, a. s., se účastnil třetí nejvyšší evropské pohárové soutěže v basketbale mužů – European North Basketbal League. Pro Draci, s. r. o., mají za sebou působení v nejvyšší evropské soutěži Evropského poháru v baseballu mužů – CHAMPIONS Cup. Celkové náklady činí 6 728 820 Kč, celkový požadavek je 2 903 301 Kč, návrh dotací je v celkové výši 2 903 000 Kč.

Významné sportovní akce v Brně
„Na podporu významných sportovních akcí konaných ve městě Brně v roce 2022 byla v rozpočtu města Brna vyčleněna částka 12 500 000 Kč. Jde o podniky typu mistrovství světa, mistrovství Evropy, Grand Prix, světové a evropské pohárové soutěže, zapsané v evropském nebo světovém kalendáři v daném sportovním odvětví, mistrovství ČR, český pohár a podobně. V 2. kole poskytování neinvestičních dotací může být podpořeno 18 subjektů,“ konstatoval radní pro školství a sport Jaroslav Suchý. Celkové náklady činí 13 300 754 Kč, celkový součet požadavků je 4 450 500 Kč, dotace jsou navrženy v celkové výši 3 610 000 Kč.

Individuální podpora sportovních aktivit, které nesplňují kritéria programových výzev
„Samosprávné orgány města se také zabývají 7 individuálními žádostmi o neinvestiční dotaci z rozpočtu města Brna s celkovými náklady 3 672 700 Kč a s požadavkem 1 189 880 Kč na podporu sportovních aktivit v roce 2022. Jedná se o žádosti, které nesplňují kritéria dle programových výzev, a proto nebylo možné, aby si zájemci podali žádost o dotaci do vyhlášených programů, a to z důvodu specifického charakteru činnosti nebo účelu projektu žadatele. Proto byly podány jako žádosti o individuální neinvestiční dotaci,“ řekla primátorka města Brna Markéta Vaňková. Jedná se o následující žadatele: Sportovní lezení, z. s., Sdružení tradičního Kung Fu Brno, z. s., Korfbal klub Brno, z. s., DSP KOMETA BRNO, z. s., TJ Pegas, z. s., Akademický sportovní spolek Brno, z. s., a HELAS BRNO, z. s. Navrženo je poskytnutí dotací v úhrnné výši 470 000 Kč pro 5 žadatelů.

Regionální fotbalová Akademie Jihomoravského kraje
„Z rozpočtu města Brna na rok 2022 by měla být také podpořena Regionální fotbalová akademie Jihomoravského kraje částkou 1 900 000 korun. Na fungování projektu se podílí tři subjekty: Fotbalová asociace České republiky, Jihomoravský kraj a statutární město Brno,“ sdělil radní pro školství a sport Jaroslav Suchý. Regionální fotbalová akademie se zaměřuje na dlouhodobou sportovně-vzdělávací činnost věkových kategorií od 6 do 18 let, se zaměřením na hráče 12–15 let. Cílem je sportovní výchova, vzdělávání budoucích reprezentantů mládežnických kategorií a jejich udržení v regionu v klubech i vzdělávacích zařízeních, tedy na základních školách.

Brněnské centrum sportovních nadějí
„Spolek Brněnské centrum sportovních nadějí, z. s., by měl z rozpočtu města Brna získat dotaci ve výši 2 250 000 korun na podporu mladých sportovců v sezóně 2022/2023,“ informoval 1. náměstek primátorky Petr Hladík. Cílem centra je zabezpečovat zlepšení tréninkových, materiálních, rehabilitačních a lékařských podmínek pro přípravu talentovaných sportovců zařazených do centra a tím zamezit odchodu nejtalentovanějších sportovců mimo Brno či Jihomoravský kraj. V projektu budou zařazeni i nadále sportovci pouze individuálních olympijských sportů do kategorií podle dosažené výkonnosti.

Zdroj: Tiskové středisko MMB


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...