Sportovní kluby a spolky dostanou letos od města přes 50 milionů korun

Brno, 1. března 2019 – Spolky, kluby, vysoké školy a další organizace v Brně získají dotace na sportovní aktivity v letošním roce. Radní navrhují, aby město spolkům poslalo 55,5 milionu korun. Poslední slovo ještě budou mít zastupitelé.

„Sport je možnou prevencí patologických jevů, obezity a mnoha dalších problémů. Počet registrovaných sportovců v Brně je kolem 70 tisíc a i pomocí dotací spolkům a klubům bychom chtěli toto číslo zvednout. Zároveň bychom chtěli zachovat dostupnost sportu pro všechny, aby si rodiče sportování svých dětí mohli dovolit,“ uvedl člen Rady města Brna pro oblast školství a sportu Jaroslav Suchý.

Rada města doporučila zastupitelům schválit poskytnutí neinvestičních dotací na podporu sportu v celkové výši 56 120 000 Kč. Mezi jednotlivé žadatele rozdělili prostředky ve výši 55 496 000 Kč, z toho získají 1 081 000 Kč handicapovaní sportovci. V rezervě tak zůstává částka 624 000 Kč (z toho pro dotace do sportu 205 000 a pro handicapované 419 000 Kč).

Na základě veřejné výzvy města Brna bylo přijato celkem 407 žádostí o finanční dotaci na podporu tělovýchovných a sportovních aktivit pro rok 2019. Při doporučení či nedoporučení dotace se přihlíželo např. k výši členské základny při zabezpečení celoroční činnosti, zejména mládežnické, nebo k počtu účastníků při pořádání sportovních akcí. Roli hrálo i to, zda se jedná o sportovní odvětví (zejména olympijských sportů) s tradiční vazbou na město Brno, přihlíželo se k popularitě odvětví, k významu sportovních akcí, zda se jedná o sportovní akci krajského, celorepublikového nebo mezinárodního významu nebo jde o reprezentaci města Brna v zahraničí i v České republice.


Související články: