Zastupitelé schválili závěrečný účet za loňský rok, byl přebytkový

Penize-bankovkyBrno, 15. května 2012 (MEDIAFAX) - Městské zastupitelstvo v úterý schválilo závěrečný účet města Brna za loňský rok. Jihomoravská metropole podle něj hospodařila s mírným přebytkem - příjmy magistrátu dosáhly 12,7 miliard korun, výdaje činily 12,1 miliardy korun. Kladné saldo upraveného rozpočtu příjmů a výdajů představuje 582,7 milionů korun což je o 1 524,4 milionu korun lepší výsledek oproti upravenému rozpočtu.

Oproti roku 2010 klesly celkové příjmy statutárního města Brna o půl procenta, což v absolutních číslech činí 61,6 milionu korun. Mírný meziroční růst vykázaly daňové příjmy, výrazně vyšší meziroční plnění nedaňových příjmů způsobil jednorázový účetní zisk v souvislosti se splacením emise obligací z roku 2001. Meziroční výkyvy inkasa kapitálových příjmů souvisejí s postupným prodejem významné části bytových domů v majetku města.

Téměř čtvrtinu rozpočtových výdajů města spolkla doprava, více jak dvanáct procent peněz z městské pokladny padlo na bydlení, komunální služby a územní rozvoj. Zhruba stejný objem financí jako za bydlení zaplatilo město za výkon státní správy a samosprávy, jen o málo méně vynaložilo Brno na sociální péči a sociální dávky. Necelých deset procent výdajů poslal magistrát kulturním institucím, církvi a sdělovacím prostředkům, osm procent padlo na vzdělávání a něco málo přes pět procent na ochranu životního prostředí.

Pět investičních akcí města loni přesáhlo náklady vyšší jak 100 milionů korun. Opravy historického jádra Brna v Joštově ulici v úseku od Komenského náměstí po Údolní si vyžádaly 160 milionů korun. Stavba vodovodu v Komárově a úpravny vody v Jeneweinově ulici si vyžádaly 128 milionů korun, soubor staveb související se stavbou tramvajových kolejí v Plotní ulici spolkl 125 milionů korun, opravy základní školy Otevřená stály 120 milionů korun a práce na dětském zařízení Chovánek spotřebovaly 115 milionů korun. Hned za pěticí největších investic města stojí rekonstrukce vily Tugendhat, která přišla na 96,5 milionu korun.

Zadluženost Brna dosáhla loni 5,1 miliardy korun. Ukazatel dluhové služby je konstruován jako podíl výdajů na dluhovou službu - placených úroků a splátek jistin - k celkovým příjmům. Za rok 2011 dosáhl úrovně 17,72 procent oproti 13,12 procent v roce 2010 a 25,94 procent v roce 2009. Vysoké hodnoty tohoto ukazatele v posledních letech souvisejí podle primátora Romana Onderky (ČSSD) se splacením první a druhé emise obligací města v letech 2011 a 2009 a směnečného programu města v roce 2010.

Dluh statutárního města Brna včetně záruk a zástav movitého majetku dosáhl částky 5 554,9 milionů korun, což je oproti roku 2010 o 1 499,6 milionu korun méně, zejména kvůli splacení první emise obligací z roku 2001.

V roce 2012 město podle Onderky načerpá poslední tranši úvěru od Evropské investiční banky v objemu 900 milionů korun. Současně zahájí splácení první až třetí tranše úvěru od EIB, a to postupnými ročními splátkami v objemu 210,5 milionů korun.

Ukazatel zadluženosti Brna, tedy poměr dluhu a poskytnutých záruk a zástav k celkovým příjmům, klesl na 43,8 procent, oproti 55,3 procent v roce 2010 a 61,5 procent v roce 2009.

Pro závěrečnou zprávu zvedlo ruku 34 zastupitelů, dvanáct se jich zdrželo hlasování.

Jiří Nováček

Související články:

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit