Soutěžní přehlídka Bienále Brno 2012 se otvírá všem formám grafického designu

Brno, 20. prosince 2011 - Jubilejní 25. ročník mezinárodní soutěžní přehlídky grafického designu Bienále Brno 2012 se uskuteční od 21. června do 28. října 2012. Letošní Bienále je poprvé otevřeno všem výstavním kategoriím a zájemci z řad grafických designerů se mohou sami nebo prostřednictvím organizace, jejímiž jsou členy, přihlásit do 31.12. Účast na soutěži je zdarma.

bienale250

Jednou ze zásadních změn Bienále Brno 2012 je zrušení zavedeného dělení mezinárodní soutěže do dvou kategorií, které se pravidelně ve dvouletých cyklech střídaly. První kategorií, do níž mohli grafičtí designéři svá díla přihlašovat, byla kategorie plakát, firemní, informační a reklamní grafika a druhou kategorii tvořil grafický design a písmo v knihách, časopisech, novinách a digitálních médiích. Bienále Brno 2012 však bude nové,  otevřené všem formám grafického designu tak, aby bylo možné reflektovat proměny, vývoj a rozostřování hranic v současném grafickém designu. Ambicí 25. mezinárodního bienále grafického designu Brno je totiž představit to nejlepší z grafického designu let 2009 až 2011. 

Tři hlavní pilíře mezinárodní přehlídky grafického designu se však nemění. I pětadvacáté Bienále Brno je tvořeno mezinárodní soutěží, mezinárodním sympoziem a výstavou hostujícího kurátora. Jako tradičně Bienále Brno doplňuje bohatý program doprovodných výstav, kulturních programů a přidružených akcí. 

Mezinárodní soutěžní přehlídka

Jádrem Bienále je mezinárodní soutěž, která si klade za cíl představit široké spektrum současného grafického designu a jeho proměny napříč médii a formami. Tuto přehlídku koncipuje na základě přihlášených prací výběrová porota, složená z designerů a teoretiků designu. Účast v soutěži není zatížena žádným vstupním poplatkem. Přihlášku do mezinárodní soutěže bude možné vyplnit od 1. listopadu 2011 do 31. prosince 2012 online na webových stránkách Bienále Brno. Na stejné adrese budou též dostupné podmínky účasti. 

Výběrová porota Bienále Brno 2012:

 • Na Kim, designérka, KR
 • Tomáš Celizna, designér, CZ
 • Adam Macháček, designér, CZ
 • Radek Sidun, designér, CZ
 • Adam Štěch, teoretik designu, CZ
 • Marta Sylvestrová, kurátorka Sbírky grafického designu MG, CZ 

První kolo selekce, při němž jsou vybrány exponáty přehlídky, má na starosti výběrová porota, na ni pak navazuje porota mezinárodní, sestavená z renomovaných teoretiků a tvůrců grafického designu z celého světa. Tato porota zasedá dva dny před zahájením bienále a kromě Velké ceny uděluje Hlavní cenu za nejlepší dílo v jednotlivých soutěžních kategoriích a řadu dalších ocenění. Výsledky jednání jsou vyhlášeny v den zahájení bienále. Vystavené práce se po skončení přehlídky stanou součástí sbírky grafického designu Moravské galerie v Brně.

Mezinárodní porota Bienále Brno 2012:

 • Andrew Blauvelt, designér, USA
 • Zak Kyes, designér, UK
 • Sulki & Min, designéři, KR
 • Robert V. Novák, designér, CZ
 • Jan van Toorn, designér, NL


Ceny pro přihlášené designéry

V rámci soutěžní přehlídky je udělena Hlavní cena 25. mezinárodního bienále grafického designu Brno 2012, o které rozhodne mezinárodní porota složená z osobností grafického designu. K ostatním oceněním přibude nově Cena Českých center pro mladého českého grafického designéra, kterou je měsíční stáž v New Yorku.

foto: archiv Moravské galerie v Brně


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...