Zahájeny práce na zpřístupnění rozsáhlé kostnice pod kostelem sv. Jakuba

Brno, 21. dubna 2011 (MEDIAFAX) - Brněnský magistrát zahájil rozsáhlé opravy kostnice pod kostelem svatého Jakuba. Ve čtvrtek to řekl mluvčí radnice Pavel Žára s tím, že rekonstrukce mimořádně cenné části brněnského historického podzemí s ostatky asi padesáti tisíc lidí bude stát 31 milionů korun.

kostnice250

Druhou největší kostnici v Evropě dělníci během devíti měsíců opraví , postaví k ní nové vstupní schodiště a vybudují i toalety pro návštěvníky a pokladny.

V době, kdy kostnice sloužila k ukládání ostatků, byla přístupná pouze schodištěm, krytým kamennou deskou uprostřed kostelní lodi. Historický vstup však nelze z technických ani praktických důvodů pro turistické prohlídky používat. "Lidé proto budou vstupovat do kostnice nově vystavěným schodištěm z chodníku na parkovišti u kostela," řekl Žára.

Nový vstupní objekt do podzemí vyřešili architekti pode Žáry jako schodiště, kryté z jižní strany kamennou zdí, ze severu pak kovaným zábradlím. Kamennou zeď, vystupující na úroveň náměstí do výše tří metrů, postaví dělníci z ocelové konstrukce, na kterou zavěsí kamenné pláty z božanovského pískovce. "Jižní strany kamenů pokryjí tesané reliéfy pěti svatých, kteří měli přímou vazbu na svatojakubský kostel," řekl Žára. Na severní straně vytesají kameníci žalmy, obsahující latinské nápisy a jména významných brněnských rodů i osobností spjatých s historií kostela i svatojakubské farnosti.

Část historické kostnice pod náměstím se skládá z chodby, kostniční komory a odbočující nedokončené chodby. "Uložení kostí ponechají dělníci v současném stavu," řekl Žára. Dodal, že kostniční komoru vybaví restaurátoři kovanou zábranou proti přístupu k ostatkům - ty vyplňují v současnosti až dvě třetiny objemu komor. Odborníci je po hygienickém zabezpečení chtějí antropologicky prozkoumat a zajímat se budou i o prastarý odvodňovací a odvětrávací systém krypty.

Expozice pod kostelem doplní i nově zrestaurované náhrobníky. "Ve střední komoře vznikne takzvaný kontemplativní prostor, navozující dojem kaple pro příležitostné zádušní mše," uzavřel Žára.

Kostel svatého Jakuba je pozdně gotický trojlodní kostel nacházející se na Jakubském náměstí v centru Brna. Jeho historie sahá do počátku 13. století, od roku 1995 je národní kulturní památkou. V kostele se kromě jiného nachází i hrobka slavného obránce Brna, maršála Louise Raduita de Souchese. V podzemí je druhá největší objevená kostnice v Evropě. Podle odhadů se v ní nacházejí ostatky čtyřiceti až padesáti tisíc lidí. Až dosud nebyla veřejnosti běžně přístupná.

Jiří Nováček, foto - zdroj: Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba v Brně

Související články: