Kvalifikovaným zahraničním pracovníkům nabízí Brno komplexní péči

Brno, 9. prosince 2021 - Podle statistik Ministerstva vnitra je k pobytu v Brně hlášeno 40 tisíc cizinců. Ve skutečnosti jich bude víc, protože nezanedbatelnou část cizinců tvoří občané Evropské unie s pracovními smlouvami, kteří nemusí být přihlášeni k pobytu, a do statistik se tak nepromítají. Zahraniční kořeny tedy má více než 10 procent obyvatel Brna. Péči o ně se věnuje Brno Expat Centre, jemuž na to město přispívá 4 miliony korun ročně. Radní schválili stejnou částku i pro rok 2022.

cizinec kancelar

„Počet cizinců souvisí s hospodářským růstem města a regionu, a že se v této oblasti Brnu daří, vidíme právě podle zvyšujícího se množství zahraničních pracovníků. Od roku 2011, kdy bylo hospodářství ovlivněno globální ekonomickou krizí, se počet cizinců v Brně zdvojnásobil. Chceme si především kvalifikované pracovníky ze zahraničí udržet a přilákat další, proto máme zájem o zajištění komplexní péče o ně a jejich integrace do naší společnosti,“ popsal náměstek primátorky města Brna Tomáš Koláčný. Péči zajišťuje Brno Expat Centre.

V roce 2017 Zastupitelstvo města Brna vymezilo služby Brno Expat Centre jako služby obecného hospodářského zájmu a jejich provozováním pověřilo spolek Brnopolis. Za plnění závazku veřejné služby mu poskytuje vyrovnávací platbu. Ta od roku 2019 činí 4 miliony korun ročně. Spolek je na sklonku roku povinen zpracovat předběžnou kalkulaci výše vyrovnávací platby pro následující kalendářní rok a předložit ji městu Brnu ke schválení. Radní dnes tuto kalkulaci pro rok 2022 opět ve výši 4 miliony korun schválili.

„Jedná se především o informační a konzultační služby související s integrací kvalifikovaných cizinců, na které jde více než polovina vyrovnávací platby. Nechybí ale ani vzdělávací akce a publikační činnost, která zahrnuje například správu webových stránek, vydávání newsletterů a tvorbu návodných infoletáků,“ specifikoval náplň smlouvy mezi městem Brnem a spolkem Brnopolis Tomáš Koláčný.

Výše vyrovnávací platby by neměla přesáhnout zmíněné 4 miliony korun a je splatná ve dvou splátkách.

Zdroj: Tiskové středisko MMB


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...