Brněnský CEITEC se bude věnovat i vývoji robotů

Brno, 5. února 2021 – Doposud se vědci v rámci brněnského centra CEITEC soustředili zejména na výzkum v oblasti živých věd, pokročilých materiálů a nanotechnologií. Vedení vědeckého centra však rozhodlo, že nově k těmto oblastem přibude i zaměření na vývoj řízení, senzorů, robotických systémů a umělé inteligence.

vaclavek ceitec roboti

Toto rozhodnutí mimo jiné podporuje skutečnost, že se výzkumníkům na CEITEC VUT podařilo získat projekt RICAIP. Díky němu totiž vzniká v jedné z průmyslových hal Pod Palackého vrchem testbed Průmyslu 4.0 za přibližně 450 mil. Kč.

„Zásadním impulsem pro rozšíření výzkumného zaměření bylo také získání mezinárodního projektu RICAIP v prestižním evropském programu TEAMING. Díky podpoře 450 milionů Kč bude v letošním roce v institutu CEITEC VUT zprovozněno výzkumné a inovační centrum, jehož cílem je vývoj technologií s využitím umělé inteligence a robotiky pro plně automatizovanou výrobu, kterou si bude moci zadat a využívat kdokoliv na světě,“ říká Radimír Vrba, ředitel CEITEC VUT. Projekt RICAIP je spoluprací pražského CIIRC ČVUT, brněnského CEITEC VUT, a také institutů ZeMa a DFKI v Německu.

Výzkum a vývoj v oblasti kybernetiky a robotiky není na CEITEC VUT úplnou novinkou. Už od počátku fungování centra zde působí výzkumná skupina Pavla Václavka. Její členové se tématům spojeným s vývojem vysoce automatizovaných a inteligentních systémů v rámci institutu tedy věnují už skoro deset let. Za tu dobu se jim úspěšně podařilo proniknout do oblastí jako jsou elektrické a autonomní automobily, výrobní technologie pro Průmysl 4.0 nebo inteligentní robotika.

V minulosti výzkumníci představili své roboty pro záchranáře, spolupracovali na vývoji cenově dostupného elektrického automobilu nebo jeho řídicího systému. Výzkumná skupina díky svým aktivitám také navázala partnerství s mnoha zahraničními i domácími firmami či institucemi.

CEITEC robot

Vedení CEITEC VUT si slibuje, že nový výzkumný program s názvem „Technická kybernetika, instrumentace a systémová integrace“ nejen naváže na předchozí úspěchy centra v této oblasti, ale také bude následovat aktuální trend uplatňování výsledků excelentního výzkumu v aplikační sféře.

„Digitalizace, automatizace a využití prvků umělé inteligence jsou v centru zájmu v řadě oblastí, ať už jde o výrobu nebo automatické dopravní prostředky. Tyto technologie umožní přenechat rutinní práce strojům a lidem dovolí věnovat se spíše kreativním činnostem. Našim cílem je spojit znalosti vědců a výzkumníků s kompetencemi předních českých a světových firem k rychlejšímu uvedení těchto technologií do praxe“, vysvětluje Pavel Václavek, koordinátor nového výzkumného programu.


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...