V Brně se diskutuje o budoucnosti práce a světového byznysu

Brno, 13. listopadu 2019 – Obor podnikových služeb v České republice za uplynulý rok rostl 12% tempem a je reprezentován již 112 000 zaměstnanci. Dalších 5 000 pracovních míst zastávají inteligentní softwaroví roboti. Právě technologie robotické automatizace a umělé inteligence, které jsou obecně nazírané jako hrozba lidské práce, představují v českých servisních centrech příležitost. Růst oboru totiž narazil na nedostatek talentů.

absl konference v brne

Další rozvoj a zachování atraktivity pro mateřské společnosti i nové zahraniční investory proto závisí na rychlosti, s jakou místní centra zvládnou tyto technologie nasazovat. Vyplývá to z průzkumu asociace ABSL představeného na konferenci Budoucnost ve 4D, která v Brně přivítala přes 500 účastníků z řad investorů a čelních představitelů oboru.

„Letošní průzkum ukázal na zásadní změnu role místních center podnikových služeb. Původně je totiž u nás nadnárodní firmy zakládaly s trochu jiným záměrem než dnes. Chtěly vybudovat své základny, které by zpracovávaly účetnictví a poskytovaly IT podporu a další činnosti, které nejsou na první pohled vidět, ale bez kterých se žádná firma neobejde. Podobně jako dům bez svých základů,“ vysvětluje Jonathan Appleton, ředitel asociace ABSL, jež v ČR poskytovatele podnikových služeb sdružuje. „Dnes se však ukazuje, že právě prostřednictvím takových podpůrných činností pracovníci center dokonale vidí do způsobu fungování svých mateřských firem, a nejlépe proto chápou, co a jak by se mělo změnit pro zlepšení fungování a zvýšení efektivity. A tak se ze základů postupně staly mozkem a centrem inovací spojených s adopcí nových technologií, jako jsou digitalizace, automatizace a umělá inteligence.“

5 000 pracovních míst dnes zastává robot
Technologie robotické automatizace, strojového učení a umělé inteligence dnes alespoň částečně využívá již 82 % českých center podnikových služeb. V současnosti tyto technologie v pracovních procesech nahrazují 5000 lidí. „Potřebám našeho oboru to stále nestačí. V příštím roce vznikne v současných centrech přes 10 000 nových pracovních míst a již nyní víme, že na vyprahlém českém pracovním trhu je najdeme jen stěží. Do jisté míry nám pomáhá nábor expertů z ciziny, ten je však v mnoha případech komplikován zdlouhavou administrativou související s vyřizováním víz a pracovních povolení. Technologie proto pro náš obor a zachování konkurenceschopnosti ČR hrají zcela zásadní roli,“ říká Jonathan Appleton. Podle nejnovějšího průzkumu ASBL v oboru působí již 43 % cizinců, což je o 8 procentních bodů více, než v loňském roce.

Bez vzdělávání to nepůjde
„Aby byla centra schopna podpořit rozvoj svých mateřských firem a zároveň i vlastní růst, potřebují se zaměřit na vzdělávání. Bez něj totiž nebudou disponovat dostatkem kvalifikovaných odborníků, kteří by rozuměli nejmodernějším technologiím, realizovali inovační projekty či automatizovali rutinní procesy,“ upozorňuje Jonathan Appleton. ABSL své členy v tomto ohledu podporuje vlastní ABSL Akademií i vzdělávacím programem ABSL Fusion pro vrcholový management center. Na éru automatizace a umělé inteligence bude totiž potřeba připravit nejen řadové zaměstnance, ale i vedoucí pracovníky. Studie Světového ekonomického fóra Budoucnost práce uvádí, že v horizontu následujících dvou let bude třeba dovzdělat či rekvalifikovat více než polovinu dnešních zaměstnanců.

Rostoucí ABSL podporuje rozvoj oboru
Kromě oboru podnikových služeb roste i samotná asociace ABSL, která má již přes 100 členů, mezi nejnovější z nich patří například společnosti IBM či Oracle. Hlavním úkolem ABSL je vytvořit platformu pro lepší spolupráci a předávání zkušeností mezi členy, hájit jejich zájmy a vytvářet lepší podnikatelské prostředí. Asociace si rovněž klade za cíl propagovat Českou republiku jako vhodnou destinaci pro provoz servisních a inovačních center globálních firem a podporovat nově přicházející investory.

Experti z oboru se každoročně schází na výroční konferenci ABSL, která letos nese název Budoucnost ve 4D a probíhá v Brně. „4D v tomto případě znamenají nejen plastický pohled na celý obor, ale i 4 oblasti, které jej v současnosti formují a ovlivňují: disruptivní strategie, digitální technologie, diverzita a development, tedy vzdělávání. Právě jim je věnována hlavní část programu naší letošní konference,“ říká Jonathan Appleton.

Záštitu nad konferencí převzala primátorka města Brna Markéta Vaňková. Konference, na které vystoupí více než 80 expertů, letos přilákala přes než 500 účastníků z řad zahraničních investorů a managementu místních center servisních a inovačních služeb. Paralelně s konferencí probíhá i ABSL Akademie určená pro zaměstnance a studenty, kteří chtějí v oboru rozvíjet svou kariéru a připravit se na práci v době robotů a umělé inteligence.


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...