Strojírenský zkušební ústav slaví padesátiny

Brno, 14. září 2015 (P.R.) - Strojírenský zkušební ústav (SZÚ) v letošním roce oslavuje padesáté výročí svého vzniku. Od roku 1965, kdy se z podniku Kovotechna stal Strojírenský zkušební ústav s. p., SZÚ nabízí odborné služby v sektoru, který se nyní nazývá TIC (z anglického Test, Inspections, Certification), a to zdaleka nejen ve strojírenství.

strojirenstvi ilustracni obrazek strojirensky zkusebni ustav

Od roku 2002 je Notifikovanou osobou Evropské unie pro posuzování shody v rozsahu 14 direktiv EU. Kromě posuzování shody také Strojírenský zkušební ústav nabízí zákazníkům odborné služby zkušebních laboratoří, certifikační činnost pro certifikaci výrobků, systémů, managementu a personálu a působí také jako inspekční orgán a kalibrační laboratoř.

Se svými pracovišti v Brně, Jablonci nad Nisou, Nitře a v Žilině je jednou z největších zkušebních, inspekčních a certifikačních organizací v České republice a na Slovensku. SZÚ je také uznanou zkušební laboratoří v mnoha národních a mezinárodních systémech. Z těch nejvýznamnějších to jsou DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.), UIAA (International Climbing and Mountaineering Federation), MCS (Microgeneration Certification Scheme), EHPA (European Heat Pump Association) a další.

Pro své zákazníky zajišťuje dokumenty potřebné pro uvádění jejich výrobků na jednotný trh Evropské unie i pro export do celé řady dalších zemí z celého světa. Řediteli Strojírenského zkušebního ústavu Ing. Tomáši Hruškovi jsem měla možnost při příležitosti kulatého jubilea SZÚ položit několik otázek.

ing. tomas hruska strojirensky zkusebni ustav

  • V loňském roce jste vydali 2 565 certifikátů. K čemu vaše certifikace slouží a která zařízení certifikujete nejčastěji?

SZÚ nabízí odborné služby v oblastech zkušebnictví, inspekcí, ověřování systémů managementu a mnoha dalších. Výstupy z těchto činností jsou protokoly, inspekční zprávy a nejrůznější druhy certifikátů a podobných dokumentů. Ty potom slouží našim zákazníkům k deklaraci toho, že jejich produkt nebo služby mají definované vlastnosti nebo splňují požadavky technické legislativy stanovené v normách a předpisech. Snažíme se také samozřejmě rozšiřovat nabídku odborných služeb, které nejsou vázány na legislativu a normy.

Máme velmi široké portfolio služeb a je obtížné říci, co se certifikuje nejčastěji. Velmi dobře si nyní stojí výrobky tepelné techniky, jako jsou kotle na biomasu, krby a krbové vložky, zásobníkové ohřívače vody. Po letech začíná ožívat certifikace systémů managementu. Tradičně se daří spotřebnímu zboží, jako jsou kola, elektrokola, koloběžky, inline brusle aj. Výborně je na tom také naše nová pobočka na Slovensku, která zajišťuje inspekce provozovaných technických zařízení.

  • Provádíte i stovky technických inspekcí v nejrůznějších oborech od jaderných zařízení až po výtahy a kolotoče. Kdo a proč si je u vás objednává?

Objednávají si je investoři, případně provozovatelé technických zařízení. SZÚ má kompetence ve všech potřebných oborech, to znamená pro tlak, plyn, elektro, zdvihací zařízení včetně výtahů, lanovek a vleků, jadernou energetiku. I včetně zmiňovaných prostředků lidové zábavy, tedy „kolotočů“.

Zjednodušeně jsou dva důvody, proč si tyto služby zákazníci objednávají – buď je k tomu „nutí“ nějaký požadavek legislativy, nebo chtějí vědět, v jakém technickém stavu je jejich zařízení.

  • Provozujete i specializované chemické a kalibrační laboratoře. Jaké služby nabízíte firmám v těchto oblastech?

Tak jako všechny naše ostatní aktivity jsou i kalibrační laboratoř a chemická laboratoř akreditované Českým institutem pro akreditaci (ČIA). Naše Akreditovaná kalibrační laboratoř v Brně nabízí kalibrace teploměrů a tlakoměrů a v Jablonci nad Nisou délkových pracovních měřidel. Chemická laboratoř je schopná provést analýzu paliv a stanovení jejich základních vlastností. Jde o biopaliva, fosilní paliva, plynná a kapalná paliva a tuhá alternativní paliva.

  • V SZÚ lze absolvovat i různé kurzy a školení, v nichž lze získat oprávnění k obsluze zařízení, nebo jako revizní či servisní technik. O které akce je největší zájem?

Školicí aktivity, které provádíme pod hlavičkou Akademie SZÚ, jsme obnovili před několika málo lety. Je to tedy jeden z našich nejmladších a zároveň i jeden z velmi slibně a dynamicky se rozvíjejících oborů.

Vedle typicky „soft“ oborů, jako jsou interní auditor se zaměřením na specifika jednotlivých podniků, kurz „minimanažera“ nebo nejrůznější kurzy pro pracovníky, kteří mají na starosti BOZP v podnicích, nabízíme celou škálu ryze praktických oborů. Jsou to například kurzy pro instruktory manipulačních (vysokozdvižných) vozíků, operátory stavebních strojů (strojnické průkazy), revizní techniky, obsluhu řetězových pil nebo revizní techniky spalinových cest. Tam, kde to jde, se snažíme nabízet tato školení tak, aby byla využitelná jak v ČR, tak v SR.

  • Jak můžete nejlépe pomoci českým firmám při pronikání na zahraniční trhy?

Naší zkušeností. SZÚ poskytuje služby v těchto oborech už mnoho desetiletí, máme tým velmi zkušených zaměstnanců s velkou erudicí a znalostí dané problematiky. Tento tým postupně doplňujeme o mladé aktivní vysokoškoláky. Známe technickou problematiku výrobků, které zkoušíme nebo ověřujeme, a máme hluboké zkušenosti s legislativou, která se na ně vztahuje ať v rámci jednotného trhu EU nebo dalších regionů ve světě. Máme uzavřené dvoustranné smlouvy s obdobnými podniky, jako je SZÚ, v zahraničí. V neposlední řadě je SZÚ členem několika asociací a aktivně pracuje také na úrovni „normotvorby“ v organizacích CEN a ISO, které vydávají evropské, resp. mezinárodní normy. A také v mnoha TNK (technická normalizační komise), které převádí tyto normy do českého systému. Zjednodušeně: pokud to neumíme, tak víme, kdo to umí, a doporučíme vám ho. V duchu našeho hesla VÍME JAK – WE KNOW THE WAY.

  • Jaké připravujete novinky v činnosti SZÚ?

Máme rozpracováno několik významných projektů zaměřených na budoucnost SZÚ a služeb, které chceme nabízet zákazníkům. Jedním z nich je nastavení velmi úzké spolupráce s výzkumně vývojovou sférou, jako jsou vysoké školy, centra excelence nebo Akademie věd. Inspirovali jsme se v zahraničí, kde jsou zkušebny součástí laboratoří podobných institucí.

Dalším projektem je neustálé rozšiřování zemí, kde máme zastoupení, a můžeme tedy nabízet adekvátní služby jak místním výrobcům, tak českým exportérům do těchto zemí. Ke stávajícím zemím, Jižní Koreji, Turecku, Číně, Tchaj-wanu, Indii, Egyptu, států Celní unie (Rusko, Bělorusko, Kazachstán), Ukrajině, Srbsku, Maďarsku a Rumunsku, chceme přidat státy z jižní Evropy, Polsko, některé státy Jižní Ameriky, USA a Kanadu. Rozšiřujeme také naše zastoupení na Slovensku, v letošním roce jsme tam otevřeli novou kancelář v Žilině a plánujeme další.

Pracujeme také usilovně na rozvoji našich zkušebních kapacit v oborech, které nám přinášejí nejvyšší přidanou hodnotu, jako je např. zkoušení pro značky ekodesign tepelných a elektrických zařízení a další.

Alena Štěpánková

Vyšlo v Brno Business & Style

Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...