Padesát firem se utká v soutěži NEJinovátor Jihomoravského kraje

Brno, 30. září 2014 - V pondělí 29. září odstartovalo druhé kolo soutěže NEJinovátor Jihomoravského kraje 2014, jejímž cílem je najít a ocenit organizaci s nejlepším řízením inovací. Padesáti postupujícím bude ve druhém kole nabídnut inovační audit, jehož výsledky určí vítěze.

inovace technologie

V soutěži NEJinovátor vyhlášené Unií malých a středních podniků získaly Jihomoravské firmy příležitost poměřit síly v práci s inovacemi a získat zpětnou vazbu na svou činnost. Do prvního kola, které odstartovalo 1. září 2014, bylo nominováno partnery soutěže a podnikatelskou veřejností téměř dvě stě malých a středních podniků se sídlem či významnými aktivitami v Jihomoravském kraji.

„V prvním kole odborná porota posuzovala nominované firmy dle odborných faktorů a kritérií, například významu inovačních aktivit pro jihomoravský region či podle úrovně spolupráce s akademickou sférou a výzkumnou infrastrukturou v Kraji,“ přiblížil výkonný tajemník Unie malých a středních podniků Radan Klos. Zohledňován byl rovněž socio-ekonomický dopad firemních aktivit na region, či etická kritéria.

Ve druhém kole budou specializovaní inovační poradci hodnotit proces, jakým společnosti k inovacím přistupují, jak s nimi umí pracovat, jak je uvádějí do praxe a zpeněží. „Postupujícím firmám bude nabídnut tzv. inovační audit, který stanoví silné a slabé stránky inovačního procesu firmy, podá zprávu o úrovni inovací, a zároveň zmapuje úroveň znalostí a dovedností v této oblasti,“ řekl Klos. V rámci výstupu z auditu získají firmy také konkrétní rady ke zlepšení jejich inovačního systému.

Jihomoravský kraj dlouhodobě usiluje o pozici nejinovativnějšího kraje v České republice a o umístění mezi padesáti nejinovativnějšími regiony Evropské unie. Výzkum a vývoj inovací intenzivně podporuje od roku 2001, kdy schválil první Regionální inovační strategii. Jejím cílem je koordinovat a realizovat aktivity posilující konkurenceschopnost regionu a trvale udržitelný rozvoj kraje založený na vysoké kvalitě vzdělání, špičkových výzkumných týmech a globálně konkurenceschopných firmách.

Zejména díky dlouhodobým investicím se Jihomoravský kraj v současnosti vyznačuje nejdynamičtějším nárůstem počtu firem realizujících vlastní výzkum a vývoj. Například v období 2006–2011 vzrost jejich počet v České republice o 527 společností, přičemž nejvíce z nich, celkem 104 (19,7 %), připadlo právě na Jihomoravský kraj. V roce 2011 zde realizovalo vlastní výzkum a vývoj inovací 367 firem působících v elektrotechnickém, elektronickém, strojírenském a IT průmyslu.


Související články:

Jaké příslušenství byste měli používat pro svůj vůz

Jako majitel vozidla víte, že je důležité udržovat vozidlo v dobrém stavu. Nejenže díky tomu váš vůz vypadá hezčí, ale také pomáhá udržovat jeho bezproblémový provoz. Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je používání autopříslušenství.