Nové trendy v logistice

Brno, 21. května 2014 - Logistika značnou měrou přispívá ke zvyšování životní úrovně společnosti. Představuje významnou složku hrubého domácího produktu a je považována za důležité odvětví světové ekonomiky. Stejně velký význam má však i v jednotlivých podnicích a firmách, kde zajišťuje optimální tok materiálu, zboží, informací a služeb. Vývoj, kterým prošla česká společnost od roku 1990, je obrovský.

logistika250

Na změnu podmínek museli zareagovat všichni, kdo si chtěli zachovat konkurenceschopnost a zůstat významnými hráči na trhu. V osmdesátých letech rozhodovala výroba o tom, jaká bude skladba trhu. Dnes hraje rozhodující roli zákazník a výroba musí produkovat podle jeho přání a představ.

V tomto trendu rychle vzrostl význam logistických metod řízení. Toky materiálů a zboží, jejich dočasným skladováním, přepravou, manipulací s materiálem a zbožím, balením, tříděním a distribucí se výrobci zabývali odedávna, ale teprve v posledních letech byl celý tento obsah úspěšně integrován do systémového pojetí logistiky. V ní jde především o toky zboží, peněz a informací mezi dodavatelem a odběratelem, ale i uvnitř jednotlivých firem. Smyslem je tyto toky optimalizovat tak, aby představovaly pro firmu co nejmenší náklady. Logistika zároveň vytváří předpoklady a garantuje to, že se materiál nebo zboží dostanou včas na správné místo, v požadovaném množství a odpovídající kvalitě.

Logistika dokázala propojit celý svět díky zajištění zbožních toků. Zvětšující se objem výroby a rozšiřující se mezinárodní obchod umožňují ekonomický rozvoj, rozvoj informačních technologií a standardizaci, jejímž příkladem může být existence celosvětově používaných kontejnerů.

V dřívějších letech hrála v logistice hlavní roli problematika nákladů a trendy směřovaly především k jejich snižování. Budoucnost logistiky ale spočívá ve zvyšování spolehlivosti v dodavatelsko-odběratelských vztazích a ve výrobě. Zásadním způsobem by se měla změnit i strategie podniků při plánování. Nadále poroste i význam outsourcingu, zejména v oblasti dopravy, skladování a manipulace. O uplatňování těchto nových obecných trendů se snaží i mnohé logistické firmy, které působí v našem regionu. Činnost některých z nich vám ve zkratce představujeme v následujícím přehledu:

Společnost MAXiTRANS s.r.o. zajišťuje mezinárodní nákladní dopravu a mezinárodní spedici. Specializuje se na transporty nadměrných nákladů a logistická řešení strojírenských projektů jak v rámci Evropy, tak prostřednictvím kombinovaných přeprav po celém světě. Nabízí i říční přepravu v rámci Evropy, železniční přepravu nadměrných nákladů a přepravuje i kapalné chemikálie. Letecké Cargo nabízí jako okrajové řešení transportů nadměrných nákladů.

logistika-Maxitrans

Firma IMMIX spol. s r.o. zajišťuje mezinárodní kamiónovou, námořní a leteckou přepravu. Rovněž nabízí sběrnou službu pro Rusko včetně celních služeb v ČR i na území Ruska. Poskytuje v rámci zajišťování přeprav možnost meziskladování, překládky zboží a dokládkovou službu. Rovněž má zkušenosti se zajišťováním nadrozměrných mezinárodních přeprav. Její specializací jsou komplexní spediční služby pro české firmy na zahraniční výstavy do celého světa.

logistika-IMMIX

Skupina Geis CZ, s.r.o. s obratem přes 3,5 miliardy Kč patří mezi největší hráče v oblasti přepravy a skladové logistiky. K základním produktům patří systém přepravy balíků do 50 kg na firemní (B2B) i soukromé (B2C) adresy. Geis je lídrem v oblasti systémových paletových přeprav, které umožňují doručení zásilek do druhého pracovního dne po vyzvednutí v rámci celé ČR a 1–2 dny na Slovensko. Skupina dále zajišťuje kompletní skladovou logistiku od jednoduchého skladování přes složité manipulace se zbožím, jeho úpravy nebo balení, chystání zboží dle požadavků klienta, až po distribuci na koncové adresy.

Firma BOHEMIA CARGO s.r.o. patří ke špičce mezi poskytovateli služeb v oblasti dopravy a logistiky. V současné době disponuje vlastními pobočkami v Ústí nad Labem, Praze, Liberci a Brně, přičemž zejména v Brně by ráda nabízela služby ve větším rozsahu a kvalitě. Společnost nabízí zahraniční přepravu zboží, a to silniční, železniční, námořní a leteckou.

logistika-Bohemia Cargo

Kromě celovozových přeprav nabízí také přepravu dílčích zásilek. Distribuční systém se opírá o štíhlou strukturu pro dopravu paletizovaného zboží kamkoli v ČR. Cenu dopravy určuje výška palety a její hmotnost, přepravní vzdálenost nerozhoduje.

Alena Štěpánková

Vyšlo v Brno Business & Style

Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...