Kontakt-kontrakt 2013-2014: Inovativně a přitom s tradicí

Brno, 16. srpna 2013 - Regionální hospodářská komora Brno aplikuje nový koncept rychlého a efektivního vyhledání obchodních partnerů, bez náročných příprav a vysokých nákladů, zato však s jistotou atraktivních obchodních schůzek se žádoucími firmami. Dvouletý projekt konaný v rámci sítě Enterprise Europe Network ČR, byl oficiálně odstartován 15. 1. 2013 ministrem průmyslu a obchodu Martinem Kubou slavnostním spuštěním portálu.

kontakt-kontrakt1

Jedná se o sérii celkem čtyř kooperačních akcí, tzv. matchmaking, které proběhnou v Brně. První z nich se uskutečnila ve dnech 24.-25. dubna 2013. Pro její shrnutí postačí několik čísel: 10 zemí, 180 firem, 800 jednání, z nichž 500 dále pokračuje. Další akce se připravuje na 8.-9. října 2013. Následovat pak budou dvě akce v roce 2014.

Až dvacet schůzek za dva dny
Jak celá věc funguje? Aby si účastníci našli k jednání ty nejvhodnější partnery, při registraci vyplní profil popisující firemní aktivity a nabízený či poptávaný typ spolupráce. Registrační profily jsou následně zveřejněny v elektronickém katalogu firem, ze kterého si účastníci vyberou potenciální partnery k jednání a výsledek obdrží v podobě individuálního rozvrhu obchodních schůzek.

„Je to pro nás způsob, jak jít naproti novým příležitostem a budoucím kontraktům – z našeho pohledu se jedná o zajímavou součást marketingu, kdy se výsledky projeví v dlouhodobějším horizontu. Naši účast hodnotím velice pozitivně; tato platforma je místo, kde si člověk vytvoří povědomí o řadě nových potenciálních partnerů v krátké době a na jednom místě. Úsilí, které bychom jinak museli vynaložit do přípravy těchto schůzek sami, by bylo značné,“ říká Vladimír Svoboda, jednatel brněnské společnosti Interplan-CZ, s.r.o.

kontakt-kontrakt2

Maximální efekt, minimální náklady
„Dva dny jsou plně obsazeny obchodními schůzkami s předem vybranými partnery, takže jde o maximální efekt při minimálních nákladech. Účast je výhodná z časového i finančního hlediska. Začínajícím exportérům nabízí ověření jejich konkurenceschopnosti pro vstup na mezinárodní trh,“ vypočítává hlavní výhody Petr Bajer, ředitel Regionální hospodářské komory Brno.

Váš profil na mezinárodním interaktivním portále po dobu dvou let
Dalším progresivním prvkem je trvalá propagace na mezinárodním portálu akce po dobu konání projektu (2 roky). Kdykoliv se můžete rozhodnout, zda chcete v propagaci Vaší společnosti a vyhledávání nových obchodních partnerů pokračovat.

Podpora inovativních firem
Projektu Kontakt Kontrakt 2013-2014 se účastní také významná strojírenská firma Šmeral Brno a.s., která si termín konání zvolila pro světovou premiéru svého reaktoru na principu katalytické depolymerace, tedy ve zkratce zařízení přeměňující komunální odpad, biomasu, nebo třeba také pneumatiky na dále využitelné suroviny.

Spolupráce s experty a VŠ
Nedílnou součástí konceptu je pro účastníky také expertní podpora odborných konzultantů s dlouholetými zkušenostmi z praxe, stejně jako podpora vědeckých pracovišť významných brněnských vysokých škol a v neposlední řadě také přímá podpora administrace firemního profilu studenty. Do projektu je aktuálně zapojeno 9 fakult brněnských univerzit, které jsou připraveny nabídnout spolupráci při řešení výzkumných, vývojových či kapacitních problémů podniků.

Symbolické náklady
Registrační poplatek činí 1000 Kč (+DPH)/1 akce. Pro zájemce z řad vystavovatelů souběžně probíhajících veletrhů (MSV respektive IBF) je tento poplatek 500 Kč (+DPH)/1 akce.

Více informací naleznete na http://kk2013.converve.com

„Podpora administrace pracovníky RHK Brno, automatické vyhledávání vhodných partnerů k jednání na portálu projektu, celá řada workshopů, přípravných seminářů a prezentace zapojených firem i celého projektu u více než 20 zahraničních partnerů,“ vypočítává hlavní výhody zapojení do projektu jeho manažer Radek Kopecký.

 


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...