Zájem o produkty pojištění právní ochrany roste

Brno, 23. dubna 2013 - O pojištění právní ochrany se obecně tak trochu neprávem hovoří méně než o ostatních masově rozšířených pojistných produktech na tuzemském trhu. Jak vyplynulo z výzkumu veřejnosti České asociace pojišťoven (ČAP) mnoho klientů pojišťoven jej ani nezná a neví, jaký by z něj měli užitek a sjednáno jej má pouze 4 % české populace. Přesto jeho obliba postupně roste. Z ročních statistik ČAP také vyplývá, že jen za loňský rok zaznamenalo toto specifické odvětví v objemu předepsaného pojistného meziroční nárůst 6 %.

pojisteni-paragraf

Co vše si pod pojmem pojištění právní ochrany můžeme vlastně představit? Zásadní rozdíl mezi pojištěním právní ochrany a většinou ostatních pojistných produktů je odlišná forma pojistného plnění, neboli náhrady vzniklé škody. Jestliže například u havarijního nebo cestovního pojištění představuje pojistnou událost vzniklá škoda, u právní ochrany je pojistnou událostí vzniklý problém, který klient musí řešit. A zatímco v případě ostatních pojištění je poskytováno pojistné plnění formou finanční kompenzace, pojistné plnění u produktů právní ochrany získává klient nejčastěji formou „naturálií", přesněji služeb právníka, advokáta či likvidátora, kteří mu pomáhají po celou dobu problém vyřešit v jeho prospěch.

Pokud má klient pojištění právní ochrany platně sjednané, hradí se mu z něj výše jmenované služby a nemusí za ně již platit. Zjednodušeně řečeno, tzv. právní služba neboli právní servis představuje pojistné plnění u produktů právní ochrany. Klient jej má k dispozici v případě právních sporů či jen rady v právních otázkách.

V jakých případech využít právní ochranu?

S pojištěním právní ochrany se v omezené míře může setkat téměř každý spotřebitel. Pojišťovny v poslední době obohacují o praktické služby z oblasti právní ochrany téměř všechny své pojistné produkty. Dobrá rada nebo profesionální právní podpora je skutečně k nezaplacení. Hodí se řidiči, který se dostane do problémů s policií nebo úřady, uvítá jej i majitel nemovitosti, který potřebuje pomoci při jednání s úřady a institucemi.

Samostatné pojištění nabízí mnohem více

Právní ochrana jako doplněk k jinému druhu pojištění však mnohdy neřeší problém v celé jeho šíři. Komplexní řešení vám zajistí jen sjednání samostatného pojištění právní ochrany.
Pojistné produkty poskytující právní ochranu pokrývají rizika nejrůznějších oblastí života - běžného soukromého a rodinného - přes motorismus až po podnikání. Spektrum je skutečně široké: právní ochrana rodiny, nemovitosti, právní ochrana v případě úrazu, právní ochrana vlastníka vozidla, právní ochrana řidiče nebo právní ochrana v pracovněprávním vztahu. Podnikatelé si pak mohou sjednat právní ochranu podnikatele, speciální produkt je určen například i soukromým lékařským zařízením nebo lékárnám.

Nejznámější? Právní ochrana řidiče či vlastníka vozidla

Právní ochrana řidiče nebo vlastníka vozidla patří v rámci pojištění právní ochrany mezi nejvíce známé produkty a jeho obliba mezi řidiči rok od roku stoupá. Nehody jsou stále komplikovanější, škody vyšší a důkazní situace často velmi nepřehledná. Například řešení nehody v zahraničí může být pro klienta velmi náročné a náklady mohou jít do desetitisíců. Pojištění právní ochrany tyto náklady ušetří a řidiči se dostane kvalifikovaná pomoc profesionála.

Pojištění právní ochrany řidiče nebo vlastníka vozidla zahrnuje tísňovou linku právního poradenství. Kromě nehod jako takových a z nich vyplývajících nároků, trestních či přestupkových řízení, zahrnuje právní ochrana vlastníka vozidla popř. řidiče dále případy zastupování v přestupkových řízeních při překročení rychlosti, špatné parkování, vytýkání technického stavu vozidla a v případě právní ochrany vlastníka vozidla dále sporů z koupě či oprav vozidel, zejména reklamace vad, ať už zakoupeného či opravovaného vozidla. Pojištění lze také využít u sporů vyplývajících z leasingových smluv.

Pojištění dokáže zmírnit nepředstavitelné následky

Pojistné produkty právní ochrany nepomohou nikomu tragické události předejít a s následky nehody se musí vyrovnat každý řidič sám. Díky zásahu pojišťovny a poskytnuté formě pojistného plnění může však klient předejít nezáviděníhodné existenciální a finanční situaci způsobené takovouto událostí.

Zdroj: Česká asociace pojišťoven

Vyšlo v Brno Business & Style

Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...