Menší firmy podceňují exportní rizika, faktury si pojistí pouze 18 % z nich

Brno, 12. listopadu 2013 - Drtivá většina malých a středních podniků neřeší pojištění svých pohledávek při exportu do zemí mimo Evropskou unii. Vývozci se tak z dlouhodobého hlediska vystavují zbytečným komerčním rizikům. Velkou roli v tom sehrává také neinformovanost drobných a středních podnikatelů o vlastních možnostech na pojistném trhu. Upozorňuje na to Asociace exportérů s odvoláním na výsledky průzkumu Exportní garanční a pojišťovací společnosti.

Export1

Podíl malých a středních firem na tuzemském vývozu, tahounu české ekonomiky, loni přesáhl 53 %. Zahraniční pohledávky si však pojišťuje pouze 18 % z nich. „Jde o velmi malé číslo, když uvážíme, že 60 % exportérů vyváží své zboží alespoň do jedné země mimo EU, kde jsou zřetelná komerční i politická rizika. Firmy argumentují snahou ušetřit náklady, vyhnout se administrativní zátěži nebo jsou přesvědčené, že žádné pojištění nepotřebují. Tento přístup je pochopitelný, ale zároveň poněkud nedomyšlený,“ říká Jiří Grund, místopředseda Asociace exportérů s tím, že absence pojištění zahraničních pohledávek se může malým a středním firmám v dlouhodobém horizontu vymstít.

„Firmy by se měly zamýšlet nad riziky, která přináší jistý obchodní svéráz mimo země Evropské unie. Mám na mysli například ne zcela oddělené osobní a komerční vztahy s odběrateli, byznys v rodinném kruhu na dobré slovo a obchodování v rámci každodenní operativy bez zřetele k strategickým rizikům,“ dodává Grund.

(red)


Související články: