Koncern ZKL má ambiciózní plány na rok 2013

Praha/Brno, 7. ledna 2013 - Společnost ZKL, významný český strojírenský podnik vyrábějící valivá ložiska, hodnotí uplynulý rok 2012 veskrze kladně. Navzdory ekonomické recesi se úroveň prodeje podařilo udržet na konstantní rovině. Výrazné změny proběhly v oblasti inovací ložisek a zavádění nových technologií.

zkl-brno

V říjnu byl slavnostně spuštěn provoz nové výrobní haly pro přesná, speciální a velkorozměrová ložiska, jejichž výroba se stane základem dalšího rozvoje. Nové technologie znatelně zvýší konkurenceschopnost podniku. Výhledy na rok 2013 jsou tak optimistické.

Ačkoli se kritické prognózy a scénáře pro rok 2012 nenaplnily, přesto bylo podnikatelské prostředí v uplynulých 12 měsících velmi náročné. Některé podniky tuto situaci neustály, to však není případ strojírenského koncernu ZKL. „Plánované hospodářské výsledky pro rok 2012 počítaly s růstem prodejů. Díky nečekaně vzniklé, nepříznivé ekonomické situaci v Indii počátkem roku 2012 a dovozním opatřením v Argentině, tj. v zemích, které patří mezi naše významná odbytiště, však nebyly zcela naplněny. Přesto se nám podařilo udržet úroveň prodeje srovnatelnou s rokem 2011, což hodnotíme kladně,“ popisuje Jiří Prášil, generální ředitel koncernu ZKL.

Díky značným investicím realizovaným v letošním roce došlo k posílení báze, na kterou naváže další růst koncernu. V tomto ohledu bylo důležitým krokem otevření nové výrobní haly ZKL, ke kterému došlo na podzim roku 2012. Tyto moderní výrobní kapacity v duchu posledních technologických trendů zvýší celkovou konkurenceschopnost podniku. V roce 2013 bude management cíleně pracovat i na zvýšení produktivity práce. Ta by měla pokořit dlouhodobý průměr a zajistit zvýšení o  15 %. Klíčoví zaměstnanci a střední management se mohou těšit i na odpovídající zvýšení mezd.

Výrazný nárůst by měla zaznamenat i strojírenská výroba koncernu. Reálné navýšení se bude týkat také tržeb, které vzrostou o 10 – 15 %. Již nyní na začátku roku společnost eviduje poptávky v hodnotě stovek miliónů a očekávají se další. Rozšíření se bude týkat i sortimentu. V tomto roce je pro zákazníky připraveno 120 nových typorozměrů ložisek splňujících ty nejnáročnější parametry využití.

ZKL si dobře uvědomuje důležitost investic do nových technologií. Do této oblasti směřuje pravidelně zhruba 7 % z podnikového obratu. „Kromě vlastních investicí využíváme i další možnosti, které jsou aktuálně dostupné. Jedná se například
o programy Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a strukturálních fondů EU, jejichž cílem je zlepšit konkurenceschopnost tuzemských podniků. Společné zdroje umožňují obnovování technologické základy i četné výrobkové inovace. Záměr konkurenceschopnosti je tedy naplňován. V roce 2013 bude reálně proinvestováno zhruba 150 miliónů korun, z nichž státní dotace utvoří zhruba 25 %. Fondy budou mimo jiné využity na rekonstrukci i několika  výrobních hal,“ vysvětluje generální ředitel.

Třetina odbytu ZKL směřuje v současné době do Evropy, 25% prodejů se realizuje na území Jižní a Severní Ameriky, zbývající podíl spadá na asijské země. „Největší tržní potenciál spatřujeme aktuálně v Číně. V roce 2011 zde byla otevřena vlastní kancelář a za první rok provozu se její prodeje zdesetinásobily. Své zahraniční aktivity tedy budeme koncentrovat především sem. Soustředíme se i na Indii, kde je společnost ZKL uznávaným výrobcem ložisek, jehož pozice v důsledku ekonomické recese v Indii, částečně utrpěla. Hlavním cílem bude změna místní obchodní strategie, jež bude realizována prostřednictvím vlastní technické kanceláře,“ uzavírá Prášil.

Zdroj a foto: ZKL


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...