Ekonomové PEF hledají cesty nastartování růstu v Evropě

Brno, 19. listopadu 2012 – Ekonomové Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně dosáhli významného úspěchu v soutěži o účast na projektu celoevropského významu. Jako jediní v České republice byli vybráni pro realizaci projektu s názvem Welfare, Wealth and Work for Europe, jehož cílem je hledat novou cestu k ekonomickému růstu v Evropě. Jedná se o historicky nejrozsáhlejší výzkumný projekt v oblasti sociálních a humanitních věd podpořený z prostředků Evropské unie. O úspěchu informoval mluvčí PEF Jiří Urbánek.

Petr_Rozmahel_PEF

„Účast na řešení projektu je pro nás oceněním za dosavadní výsledky ve výzkumné činnosti a dlouhodobou spolupráci s ostatními Evropskými institucemi, které se účastní projektu. Zároveň se jedná o závazek odvedení kvalitní práce s výsledky, které přispějí k dosažení jeho hlavního cíle, kterým je navržení strategie nastartování udržitelného ekonomického růstu v Evropě," uvedl Petr Rozmahel, vedoucí řešitelského kolektivu Mendelovy univerzity v Brně.

Výzkum řešený v rámci 7. Rámcového programu spolufinancovaný Evropskou komisí představuje dosud nejrozsáhlejší projekt z hlediska jednorázově přidělených financí i rozsahu řešitelského konsorcia v oblasti sociálních a humanitních věd v Evropské unii. Díky dosavadní úspěšné spolupráci s hlavním garantem projektu, kterým je rakouský národní ústav pro ekonomický výzkum – WIFO Vienna, byli brněnští ekonomové z Mendelovy univerzity přijati za řádného partnera v konsorciu řešitelů sestávajícího se z 33 špičkových evropských výzkumných institucí a univerzit. Jedná se také o jediného zástupce České republiky v tomto konsorciu řešitelů. V rámci projektu se ekonomové z Mendelovy univerzity zaměřují roli a význam zemí střední a východní Evropy v procesu evropské integrace a na problémy spojené s rozšiřováním Evropské unie a Eurozóny.

(red), foto: Petr Rozmahel, archiv PEF MENDELU


Související články: