Velký městský okruh překoná železniční tratě nového nádraží mostní estakádou

Brno, 11. června 2024 - Radní města nedávno rozhodli o podobě velkého městského okruhu na jihu Brna. Projednávalo se křížení silničního okruhu s tělesem železničního uzlu Brno (ŽUB), jehož návrh vznikl na základě studie společnosti PK Ossendorf. Na místě vznikne most nad tratí a další mimoúrovňové křižovatky.

estakada most zub

Hlavním cílem studie, kterou vyhotovila společnost PK Ossendorf, bylo koordinovat obě velké stavby a shodnout se na efektivním řešení pro všechny strany. Budoucí trasa velkého městského okruhu je klíčová k řešení celkového dopravního napojení nového brněnského nádraží. „Danou lokalitu čeká v blízké budoucnosti velký stavební rozmach, na nějž musíme být připraveni, a příprava infrastruktury patří mezi první kroky. Velký městský okruh na jihu Brna bude překonávat železniční uzel přesouvaného hlavního nádraží. Jako nejlepší řešení se ukázala mostní konstrukce, která bude zároveň respektovat všechny stávající vlečky v lokalitě. S tímto návrhem souhlasila i Správa železnic připravující nové nádraží,“ nastínila primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Součástí studie byla i koncepce jednotlivých mimoúrovňových křižovatek na tomto úseku velkého městského okruhu. „Bylo pro nás velmi důležité projednat studii se všemi zainteresovanými stranami – ať už se jedná o městskou část, kancelář architekta, či Správu železnic. Díky tomu vznikl konsenzus, jak bude okruh na Brně-jih vypadat. Vznikne mimoúrovňová křižovatka Zanádražní, díky němu bude daná ulice vedená po terénu, tak aby umožnila napojení do ulic Kšírova a Vodařská. Toto řešení je součástí i připravovaného územního plánu města,“ dodal radní pro oblast dopravy Petr Kratochvíl.

Na základě požadavků městské část Brno-jih by měla být trasa VMO po překonání železnice vedena co nejblíže stávající přerovské trati, aby byl minimalizován koridor pro dopravní stavbu. Počítá se i s architektonicko-urbanistickým návrhem „kontaktní zóny VMO“ v úseku ŽUB–Svitava.

Schválený návrh je ve formě studie a postupně budou následovat další fáze projektování a přípravy jednotlivých staveb.

Zdroj: TIS MMB, foto: Ingimage


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...