Studie proveditelnosti severojižního diametru se dostává do finální fáze

Brno, 24. května 2022 – Analytická část studie proveditelnosti severojižního kolejového diametru byla zpracována už v loňském roce. Nyní po projednání řídícím výborem se prověřuje 10 variant, ze kterých se nakonec vybere jedna finální. V rámci studie proveditelnosti je zpracována kompletní analýza. Studie vyhodnotila možnosti jednotlivých typů dopravy (vlak, tramvaj, metro), nebo jak silný potenciál mají jednotlivá ramena v prověřovaných směrech.

zeleznicni nadrazi brno

„Máme za sebou velmi složitou fázi analýz, průzkumu dopravního chování obyvatel brněnské aglomerace a dopravního modelování. Po projednání velkého množství různých variant tras byl představen předvýběr jednotlivých variant, které projednal řídící výbor. Nyní budou jednotlivé varianty postupně analyzovány do výrazně většího detailu z hlediska ekonomiky, navýšení počtu cestujících nebo geologických podmínek pro jednotlivé trasy. Výhodou vlaku je, že obslouží regionální území bez přestupů a bude výraznou konkurencí automobilové dopravě dojíždějící do města, zároveň se výrazně ulehčí povrchovým spojům MHD“, říká Filip Chvátal, radní pro územní plánování, který má za město Brno studii proveditelnosti na starosti.

Na řídícím výboru byly za účasti zástupců Ministerstva dopravy, Správy železnic, Jihomoravského kraje, Státního fondu dopravní infrastruktury a města Brna představeny výsledky komplexní analýzy.
V hodnocení tras metra a tramvaje vycházejí výrazně lépe trasy, které jsou napojeny na záchytná parkoviště typu P+R, díky kterým dochází k významnému propojení regionální a městské dopravy. Tramvaj významně těží z faktu, že z velké části navazuje na již funkční stávající síť. Výhodou vlakového módu diametru je lepší obslužnost celé brněnské metropolitní oblasti.

„Velice efektivní a zajímavé pro další hodnocení se jeví kombinace průjezdu vlaků i tramvají, které by umožnily dobré napojení na centrum města z hustě zabydlených sídlišť jako je Líšeň, Bohunice a Bystrc. Napojení silných regionů vlakovými spoji z Břeclavska a Tišnovska s rychlým spojením brněnských sídlišť by do budoucna mohlo být řešením kolabující dopravy ve městě i celé aglomeraci. Přetížení automobilové i tramvajové dopravy dokazuje, že nové severojižní dopravní propojení je pro Brno řešením. Uvidíme, co dalšího nám ukáže detailní prověření jednotlivých variant,“ podotýká Filip Chvátal.

Ze standardizovaného výpočtu vnímané cestovní doby plyne, že v dopravním modelu cestující preferují přímé linky, přestože je spojení o něco delší. Z toho vyplývá, že v případě města velikosti Brna je systém vyžadující přestup (typicky klasické metro nebo vlak) v nevýhodě. Ve všech módech je počítáno s maximální kapacitou parkovišť P+R, které mají velký dopad na zatížení linek.


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...