Městské Centrum paliativní péče Brno pomáhá v domovech pro seniory

Brno, 21. září 2022 – Sdružení zdravotnických zařízení II Brno jako příspěvková organizace provozuje Centrum paliativní péče. Své služby poskytuje od roku 2020 pacientům s onkologickými i neonkologickými diagnózami. Paliativní péče je poskytována ve formě ambulance i domácí hospicové péče. Pacientům a jejich blízkým je k dispozici také paliativní poradna, kam může zavolat kdokoli, kdo hledá informace o paliativní péči. V současné době nabízí také spolupráci všem domovům pro seniory v městě Brně.

senior pece

„Od svého otevření poskytlo Centrum paliativní péče své služby 366 pacientům v rámci ambulance a 459 pacientům, kteří mohli s asistencí městského domácího hospice prožít závěr života v domácím prostředí. Nově nabízíme také spolupráci brněnským domovům pro seniory. Pilotní fáze proběhla s Domovem pro seniory v ulici Kosmonautů ve Starém Lískovci. Výsledkem je zkušenost, že více než 2/3 klientů mohlo dožít doma v domově dle svého přání. V roce 2022 jsme pak poskytli paliativní péči klientům domů pro seniory Podpěrova, Foltýnova, Kosmonautů, Věstonická, Naděje, Betanie a sv. Ludmily,“ uvedl náměstek primátorky Petr Hladík, který má na starost oblast zdravotnictví a rodinné politiky.

V rámci pilotního projektu se ukázalo jako nezbytné, aby byly provedeny některé personální změny v domovech.

„Začal pracovat multidisciplinární tým, byla zřízena pozice koordinátora paliativní péče, potvrdila se potřebnost nepřetržité péče všeobecné sestry a její specifické činnosti v závěru života klientů. Stejně tak významné je plánování sociální, ale i zdravotní péče o klienty a u některých klientů spolupráce s některou z forem specializované paliativní péče,“ doplnil ředitel Sdružení zdravotnických zařízení Dan Zeman.

V současné době nabízí Centrum paliativní péče Brno spolupráci všem domovům pro seniory v městě Brně. Zajištuje specializovanou paliativní péči určenou přímo klientům, nabízí možnost odborné konzultace a edukaci pro praktické lékaře, sestry a další pracovníky domovů pro seniory.

„Aktivity Centra pro paliativní péči jsou v souladu s koncepcí rozvoje zdravotnictví Jihomoravského kraje i města Brna. Vychází ze standardů pro mobilní specializovanou paliativní péči vydaných odbornými společnostmi a podporuje rozvoj paliativní péče v domovech pro seniory dle doporučení Asociace poskytovatelů sociálních služeb,“ doplnil Hladík.

K tématu paliativní péče vznikl v r 2022 informativní podcast pro veřejnost díky projektu Sendvičová generace Centra pro rodinu a sociální péči v Brně. Program podpory rozvoje paliativní péče v domovech pro seniory by nemohl probíhat bez finanční podpory města Brna. Služby Centra paliativní péče jsou zdarma, hradí je zdravotní pojišťovny a částečně město Brno skrze příspěvek na provoz. Poradnu paliativní péče mohou lidé kontaktovat na čísle 770 193 675.


Související články:
honor 50

Tipy pro péči o váš smartphone

Mnoho lidí považuje mobilní telefon za jeden ze svých nejcennějších věcí. Obsahuje stovky vzpomínek, včetně fotografií, kontaktů, zpráv a dokonce i videí. Je proto důležité vědět, jak se o naše telefony starat, aby vydržely co nejdéle. Smartphony vydrží v průměru dva až tři roky, ale pokud se o ně správně staráte, mohou žít déle. Svůj smartphone můžete chránit před poškozením a smrtí dříve, ne...