Přístup mladých lidí a seniorů k obecnímu bydlení v Brně se zjednoduší

Brno, 8. září 2023 - Srozumitelnější podmínky a díky tomu hladší průběh obsazování obecních bytů si Brno slibuje od změny pravidel jejich pronájmu, kterou na svém posledním zasedání odsouhlasili městští zastupitelé a zastupitelky. Novinky se týkají bydlení pro seniory a startovacích bytů pro mladé páry a rodiny.

byt dum rodina stehovani

Dostupné byty pro seniory
Dosavadní kategorie „byty v domech s pečovatelskou službou“ se mění na příznačnější „dostupné byty pro seniory“.

„Podstatné je, že pro současné nájemníky těchto bytů ani pro ty, kdo na ně čekají v pořadníku, se nic nemění. Důležitá změna je to hlavně proto, že aktuální název byl zavádějící a řada lidí si pod ním vcelku logicky představovala, že jde o byty se sjednanou pečovatelskou službou. Pak je buď překvapilo, že si tuto službu musejí sjednat sami nad rámec nájmu, nebo naopak když na ně přišla řada v pořadníku, byt odmítali, že na tom ještě přece nejsou tak špatně,“ uvedla náměstkyně primátorky města Brna pro oblast bydlení a správy majetku Karin Podivinská. „Dostupné byty pro seniory lépe vystihují podstatu: nabídnout starším lidem důstojné bydlení s nepřehnanou metráží a tím pádem s menšími náklady,“ dodala.

Brno v tuto chvíli disponuje 1 048 těmito byty (v tomto čísle jsou zahrnuty i čerstvě dokončené byty na Bedřichovické ve Slatině, které v září čeká kolaudace). V pořadníku na ně čeká zhruba 400 lidí. Pořadník vychází z kritérií popsaných níže a minimálně jednou ročně jeho aktualizaci schvalují radní. O seniorské bydlení mohou požádat lidé, kteří mají trvalé bydliště v Brně, požívají starobní důchod, nevlastní dům nebo byt ani nejsou jeho nájemci (pokud neprokážou, že vzhledem k jejich finanční nebo sociální situaci či zdravotnímu stavu je nevyhovující).

Startovací byty
Speciální kategorie bytů určená pro mladé páry a rodiny byla vytvořena za účelem dát mladým lidem šanci získat na několik let byt za snížené nájemné a mít tak prostor ušetřit peníze na další bydlení. Byty se takto pronajímaly na tři roky s možností dvouletého prodloužení.

„Toto pravidlo měníme směrem k větší stabilizaci mladých. Nově bude platit, že pokud během doby nájmu nevyvstanou s nájemníky žádné problémy, budou ve startovacím bytě moci zůstat jako v běžném obecním. Věříme, že se díky tomu budou v Brně moct trvale zabydlet mladé rodiny, pro něž jsou ceny hypoték a pořízení nemovitosti nedostupné,“ vysvětlila Karin Podivinská.

Za nových podmínek město nabídne 14 startovacích bytů už během několika dní. Zájemci najdou informace na webu bydleni.brno.cz. Celkem má Brno aktuálně 170 startovacích bytů.

Poslední změna v pravidlech pronájmu bytů se týká ukrajinských uprchlíků a uprchlic, kteří sice nemají v České republice trvalý pobyt, ale byla jim poskytnuta tzv. dočasná ochrana. Tato změna jim dovoluje ucházet se o byty ve správě města nebo městských částí spolu s lidmi z České republiky, s nimiž budou posuzováni dle stejných kritérií. Pokud budou vybráni jako nejvhodnější nájemci, smlouva s nimi bude uzavřena pouze na dobu určitou, limitovanou dobou trvání režimu dočasné ochrany.

Zdroj: TIS MMB


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...