Brno počítá s rozvojem zahrádkářských lokalit

Brno, 3. února 2022 - Vytipování nových lokalit pro zahrádky, vytváření komunitních zahrad a osad a zlepšení jejich dostupnosti. To je cílem města Brna a zdejších zahrádkářů. Spolupráci nyní zástupci obou stran stvrdili podpisem memoranda.

zahradkarska kolonie

„Dnešním podpisem memoranda o spolupráci v oblasti podpory zahrádkářské činnosti dáváme jasný signál k podpoře zahrádkaření v Brně. Díky tomu také upevňujeme komunikaci mezi městem a zahrádkáři včetně nastavení předvídatelnosti jednotlivých kroků veřejné správy a Českého zahrádkářského svazu. Naším cílem není jen vytváření nových zahrádkářských osad a komunitních zahrad, ale i realizace přírodě blízkých opatření, pořádání výstav a školení, organizace návštěvních dnů, zapojení škol a školek nebo popularizace včelaření. Zahrádky jsou totiž důležitým prvkem ekosystému města, který přispívá mimo jiné k ochraně životního prostředí a ke zmírňování klimatických změn. Při zahradničení si budujeme kladný vztah k přírodě a přispíváme k udržitelnému rozvoji samozásobitelstvím lokálními potravinami,“ uvedl 1. náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

Jedním ze stěžejních témat memoranda je spolupráce na vytváření nových lokalit určených pro zahrádkáře. „Nové plochy zahrádek jsou v novém územním plánu vymezeny především na pozemcích v Tuřanech, které jsou zároveň v blízkosti zastávek MHD. Rádi bychom také spolupracovali na pořádání vzdělávacícha osvětových akcí, které veřejnosti zpřístupní zahrádky především v centru Brna. V současné době již zpracováváme investiční záměry na nové zahrádkářské osady. Vždy se u nich snažíme o to, aby zapadaly do krajiny. Při jejich realizaci počítáme například i s výsadbou větrolamů,“ podotkl radní pro územní plánování a rozvoj města Filip Chvátal.

Za Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Brno-město podepsali memorandum předsedkyně výboru Helena Vařejková a člen výboru Miloslav Klimek. Předsedkyně k tématu dodala: „Od podpisu memoranda očekáváme pravidelnou spolupráci s městem Brnem, stabilní prostředí pro další rozvoj zahrádkářské činnosti a také předvídatelnost plánů města. Memorandum by mělo převést do praxe to, co předpokládá zahrádkářský zákon, tzn. zapojit zahrádky do systému zeleně a šetrného hospodaření s vodou, podporovat veřejně prospěšné zahrádkaření jako důležitou součást sociální soudržnosti obyvatelstva a stimulátor zdravého životního stylu. V rámci hledání nových lokalit spolupracujeme s městem na zahrádkách v lokalitě Dvorska v Tuřanech. V přípravné studii vymezujeme plochy pro tradiční zahrádkáře i pro společné zahrádkaření na menších záhonech. O správu osady se bude starat místní organizace, která je pobočným spolkem ČZS. Osada bude mít klubovnu a komunitní prostor pro pořádání společných akcí pro zahrádkáře i veřejnost.“

Už dnes řada zahrádkářských osad podle svých možností pořádá různé akce pro děti, spolupracuje s dalšími spolky, účastní se jarních úklidů, zajišťuje v létě kulturní program a přednášky. Díky memorandu by se tyto činnosti mohly ještě rozvíjet a mít i širší propagaci. O veřejné prospěšnosti zahrádek a jejich významu pro vyvážený vývoj města vyjde v nejbližších týdnech publikace, kterou zpracovala Akademie věd ve spolupráci s ČZS. Popisuje městské zahrádkaření z mnoha úhlů pohledu.

Zdroj: Tiskové středisko MMB


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...