Brno-střed má na rok 2022 více než půlmiliardový rozpočet

Brno, 20. prosince 2021 - Zastupitelé městské části Brno-střed na prosincovém zasedání schválili návrh rozpočtu městské části pro rok 2022. Ten počítá s výdaji ve výši 531 milionů korun. V roce 2022 budou dokončeny rozpracované významné investice, jako například rekonstrukce domů Nádražní 4 a Vídeňská 11, budou se opravovat mateřské a základní školy, budovat i upravovat parky a veřejná zeleň a v neposlední řadě se bude pokračovat v opravách bytového fondu.

penize-rozpocet

Vzhledem k tomu, že pro rok 2022 byla městské části navýšena neúčelová dotace od města Brna, podařilo se v rozpočtu pokrýt všechny nutné provozní výdaje pro tento rok. Investiční výdaje jsou schváleny ve výši 90,5 milionu korun. Tato částka však bude v průběhu roku 2022 ještě navýšena o nevyčerpané prostředky z roku 2021.

“V roce 2022 bude zahájena připravovaná rekonstrukce parku na Moravském náměstí, na kterou je v rozpočtu vyčleněna částka 132,5 milionu korun. Dokončena bude i přestavba a dostavba Základní školy Antonínská, na kterou je v rozpočtu letošního roku schválena částka 48,2 milionu korun,“ uvedl nejvýznamnější investiční projekty Vojtěch Mencl (ODS), starosta městské části Brno-střed.

Brno-střed na rok 2022 počítá s celkovými příjmy ve výši 499 milionů korun a výdaji 531 milionů korun. Rozdíl mezi nimi, jenž činí 32 milionů korun, představuje zůstatek finančních prostředků z roku 2021, který je zapojován do rozpočtu 2022.

„Pro rok 2022 byla městem Brnem pro naši městskou část schválena neúčelová dotace ve výši 222 milionů korun, což představuje nárůst o 20,4 milionu oproti roku 2021. Tato dotace každoročně představuje nejvýznamnější zdroj příjmů našeho rozpočtu a je určena například na údržbu zeleně nebo pro školství a podobně,“ doplnil informaci vedoucí ekonomického odboru Tomáš Matejov.

„Na údržbu zeleně jsme pro rok 2022 alokovali 27,6 milionu korun. Přes 69 milionů korun nás pak bude stát údržba chodníků, místních komunikací a také úklid veřejných ploch, které má městská část svěřeny do péče. Investovat budeme také do revitalizace vnitrobloku Hoppova a chystáme úpravy Římského náměstí,“ uvedl 1. místostarosta Martin Landa (ANO), který zodpovídá za životní prostředí.

„Na opravy a rekonstrukce školských zařízení je schváleno 26,6 milionu korun. Máme v plánu přestavět na základní škole na náměstí Míru školnický byt na družinu za zhruba 5 milionů korun a dalších 5 milionů korun půjde na rekonstrukci tělocvičny při základní škole Kotlářská. Těším se také na dokončení přístavby na Antonínské,“ uvedla 2. místostarostka Michaela Dumbrovská (KDU-ČSL), do jejíž gesce školství spadá.

Zcela samostatně je vedeno účetnictví pro takzvanou vedlejší hospodářskou činnost. Do té patří bytové hospodářství, jako jsou nájmy bytů, nebytových prostor a opravy bytových domů. „Pro rok 2022 počítáme s výnosy ve výši 340 milionů korun, přičemž na opravy bytových domů je schválena částka 291 milionů korun, což představuje nárůst o 62 milionů korun oproti schválenému plánu roku 2021,“ dodal 3. místostarosta Roman Kotěra (ODS), zodpovědný za rozpočet a financování.

„Mezi nejvýznamnější investiční akce patří dokončení rekonstrukce bytových domů na Vídeňské 11 a Nádražní 4, kam bychom rádi v září roku 2022 přestěhovali matriku. V nových prostorách na Nádražní budou mít návštěvníci obecné i zvláštní matriky mnohem komfortnější a hlavně bezbariérový přístup, který ve stávajících prostorách na Dominikánské 2 významně chybí a matrika je tak velmi špatně dostupná pro rodiče s kočárky, kteří ji navštěvují v podstatě nejčastěji. Podařilo se nám také významně zrychlit proces oprav bytů, předpokládáme, že se jich v roce 2022 podaří opravit minimálně 190,“ uvedl radní Ing. Ivo Komárek (ODS), zodpovědný za investice a správu bytového fondu.

“Společně s městem v roce 2022 dokončíme rekonstrukci areálu plaveckého bazénu a koupaliště na Kraví hoře a jeho rozšíření o wellness. Městská část se bude podílet na financování vnitřního vybavení,” uzavřel výčet největších investic roku 4. místostarosta Martin Schwab (ANO), do jehož gesce spadá sport a turismus.


Související články: