Brno se zapojí do mezinárodního vzdělávacího programu Erasmus+

Brno, 13. října 2021 - Brno se zapojí do mezinárodního vzdělávacího programu Erasmus+. Brněnští radní souhlasili s podáním žádosti o akreditaci do vzdělávacího programu, jehož administrátorem je Dům zahraniční spolupráce, příspěvková organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a česká národní agentura pro mezinárodní vzdělávání a výzkum.

STUDENTI erasmus ilustracni

Cílem tohoto programu je usnadnit mezinárodní spolupráci ve vzdělávání a zapojit co nejširší spektrum jednotlivců i institucí. „Chceme tak podpořit rozvoj profesních i digitálních kompetencí pedagogických i nepedagogických pracovníků, využívání informačních a komunikačních technologií ve výchově a vzdělávání, posílit spolupráci v oblasti inkluzivního vzdělávání a v oblasti podpory odpovědného občanství a odpovědné účasti na demokracii,“ uvedl radní pro oblast školství a sportu Jaroslav Suchý a pokračoval: “Konkrétně půjde například o výukové pobyty, kurzy nebo odborná školení.“

Aktivity programu Erasmus+ mohou probíhat v partnerských zemích programu, zejména v členských státech Evropské unie. „Počítáme se spoluprací se školami a dalšími organizacemi především z našich partnerských měst, což přispěje k rozvoji vzájemné spolupráce a také ke zvýšení povědomí o městě Brně,“ přiblížil Jaroslav Suchý.

V této souvislosti radní dnes také schválili „Plán Erasmus Odboru školství a mládeže Magistrátu města Brna na období 2022–2027“, který je nezbytný pro udělení akreditace. „Město Brno zažádá o udělení akreditace v roli koordinátora konsorcia pro oblast školního vzdělávání v klíčové akci KA1 Mobilita jednotlivců. Tato role umožní obecním mateřským a základním školám bez zkušeností a s nedostatečnou administrativní a finanční kapacitou zapojit se do programu Erasmus+, samozřejmě v případě, že o to vedení jednotlivých škol projeví zájem,“ doplnil Jaroslav Suchý.


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...