U krematoria na Jihlavské vznikne nové parkoviště

Brno, 29. března 2021 – U brněnského krematoria na Jihlavské vyroste nové parkoviště. Vybudováno bude naproti vjezdu do krematoria. „V současné době nabízí krematorium na ulici Jihlavská parkování přímo v areálu před budovou. Kapacity však mnohdy nestačí a lidé odstavují svá auta na nezpevněné ploše naproti vjezdu do areálu. Rádi bychom zvýšili pohodlí návštěvníků, a z tohoto důvodu byl vypracován investiční záměr na vybudování parkoviště,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

parkovani parkoviste

Důvodů pro změnu parkování je několik. „Reagovali jsme na podněty občanů a Správy hřbitovů města Brna. Dnes schválený záměr počítá s vybudováním 80 parkovacích míst, z nichž budou 4 vyhrazena pro ZTP. Povrch parkoviště je navržen z distanční dlažby s obrubníky, což umožní potřebné vsakování dešťové vody. Z důvodu velkého převýšení zde bude vybudována opěrná železobetonová zeď v délce cca 175 metrů, průměrná výška zdi se předpokládá 6 metrů. V rámci investice bude kolem parkoviště nově vysázena zeleň,“ přiblížil 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

Součástí stavby bude komunikace vedoucí k tramvajové trati. „Povrch komunikace se předpokládá asfaltový v délce cca 50 m a šířce 4,5 m. Komunikace bude odvodněna do přilehlé zeleně. Při výstavbě parkoviště je třeba respektovat šířkové a prostorové uspořádání výhledové stezky pro cyklisty a chodníku, které budou vedeny v souběhu s ulicí Jihlavská. Náklady na celou stavbu odhadujeme na 42 milionů korun, začít by se mohlo na začátku roku 2023,“ doplnil radní pro oblast dopravy Petr Kratochvíl.

210324 42 Krematorium parkoviste mapa


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...