Kraj pošle na sociální služby v Brně 381 milionů korun

Brno, 4. března 2021 - Do rozpočtu příspěvkových organizací města přispěje letos Jihomoravský kraj částkou 381 milionů korun. Tyto finance poputují především do domovů pro seniory a Centra sociálních služeb. Smlouvy s krajem na podporu jednotlivých sociálních služeb v Brně schválili brněnští radní.

czk koruny penize

„Jihomoravský kraj pravidelně přerozděluje prostředky ze státního rozpočtu na poskytování sociálních služeb v Brně. Letošní rok není výjimkou a jednotlivá zařízení mohou ve svých rozpočtech počítat i s těmito financemi. Týká se to především brněnských domovů pro seniory a Centra sociálních služeb,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Dle platné legislativy je financování sociálních služeb založeno na vícezdrojovém systému. Vedle státu se na něm podílejí především obce a kraje, případně soukromí donátoři. Mezi příjmy poskytovatelů služeb patří také úhrady od samotných uživatelů, platby od zdravotních pojišťoven a dotace získané z projektů financovaných Evropskou unií. V letošním roce Brno získá 381 milionů, které na základě smluv dále přerozděluje do jednotlivých příspěvkových organizací a do programů zřizovaných Odborem sociální péče Magistrátu města Brna. Ty zajišťují dané sociální služby pro občany města. Podpora je určena na financování běžných výdajů spojených s poskytováním sociálních služeb.

„Finance jsou určeny přímo pro konkrétní příspěvkové organizace města Brna. Patří mezi ně 11 domovů pro seniory, které zajišťují komplexní péči o starší spoluobčany. Pod Centrum sociálních služeb spadá velká řada odborných pracovišť, od služeb pro osoby se zdravotním postižením přes poradenské služby, jako jsou například manželské a rodinné poradny a mediační služby, po pomoc osobám v krizi, kde najdeme veškerou podporu pro občany bez domova a v sociálních těžkostech. Mezi službami, které poskytuje CSS, najdeme také pečovatelskou službu s širokou škálou uživatelů. Dále budou prostředky poskytnuty středisku DROM, které se dlouhodobě věnuje integraci sociálně vyloučených obyvatel do společnosti. Poslední organizací, které se týká tento příspěvek, je nízkoprahový klub Kumbál, který spravuje Odbor sociální péče Magistrátu města Brna. Ten pracuje s dětmi a mladistvými v obtížné životní situaci a nabízí kromě poradenství také kvalitní trávení volného času,“ dodal náměstek primátorky pro oblast sociálních služeb Robert Kerndl.


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...