Jihomoravský kraj podpoří sociální služby v Brně 17 miliony

Brno, 5. února 2021 - Téměř sedmnáct milionů korun na fungování azylových domů pro rok 2021 obdrží Odbor sociální péče MMB a městská příspěvková organizace Centrum sociálních služeb. Podpora je určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v azylových domech.

pecovatelska-sluzba

Financování sociálních služeb je v souladu s platnou legislativou založeno na systému vícezdrojového financování. Vedle státu se na něm podílejí především obce a kraje, případně soukromí donátoři. Mezi příjmy poskytovatelů služeb patří také úhrady od samotných uživatelů služeb, příjmy od zdravotních pojišťoven a dotace získané z projektů financovaných Evropskou unií. „Azylové domy, do kterých putují dotace, představují zázemí pro lidi v těžké životní situaci, kde si můžou v bezpečných podmínkách vyřešit své problémy. Dotace využijeme na provozní a osobní náklady v zařízeních," řekla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Například azylovému domu pro mládež na Vídeňské ulici bude pro letošní rok poskytnuta dotace ve výši 3 679 000 korun. Je to pobytové zařízení spravované Odborem sociální péče MMB určené pro mladé lidi v těžké životní situaci. Jeho součástí je také nízkoprahový klub Kumbál, který podporuje mladé lidi od 15 do 26 let. Pomocí nejen bezpečného prostoru, ale i mnoha volnočasových aktivit.

Částka 13 306 900 korun bude rozdělena mezi zařízení spadající pod Centrum sociálních služeb. Konkrétně se jedná o tato azylová zařízení: Azylový dům, Křenová, Centrum sociální prevence, Podnásepní a Domov pro matky s dětmi Společná cesta v Bystrci. „Všechna tato azylová centra pomáhají lidem v aktuální tíživé životní situaci. Brno má rozvinutou síť pobytových služeb pro lidi v krizi, která zahrnuje například noční krizová centra fungující nonstop, krizové byty pro lidi postižené například živelní katastrofou nebo domácím násilím, noclehárny, azylové domy, byty prostupného bydlení i sociální byty. Jsme rádi, že Jihomoravský kraj s městem na těchto projektech spolupracuje,“ dodal náměstek primátorky pro oblast sociální péče Robert Kerndl.


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...