V červnu se na BVV uskuteční veřejné projednání územního plánu Brna

Brno, 25. května 2020 – Magistrát města Brna oznámil veřejnou vyhláškou termíny konání veřejných projednání návrhu územního plánu. Jsou jimi pondělí 22. a úterý 23. června 2020. Setkání se uskuteční vždy od 15 hodin na brněnském výstavišti.

mesto brno Petrov

„Práce na novém územním plánu probíhají dle harmonogramu, a to i navzdory pandemii nového koronaviru. Návrh územního plánu jsme zveřejnili na konci března a nyní hledáme všechny možné cesty, jak jej představit různými formami co největšímu počtu lidí. Z důvodu stále platných omezení jsme se proto rozhodli uspořádat veřejná projednání dvě, a to na brněnském výstavišti,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Stanovení dvou termínů veřejného projednání návrhu územního plánu města Brna je zveřejněno na vyhlášce na úřední desce města. „Setkání s veřejností a vyslechnutí názorů občanů je pro tvorbu územního plánu zásadní. Z tohoto důvodu zorganizujeme projednání na výstavišti, které k tomu má vhodné prostory. Ti, kteří se setkání nebudou moci zúčastnit, je mohou sledovat online na webových stránkách města Brna nebo na městském facebooku či youtube,“ přiblížil 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

Obě veřejná projednání budou mít stejný průběh. V první části představí zástupci pořizovatele (město) a zpracovatele (KAM) obsah návrhu územního plánu. V následující fázi bude ponechán prostor veřejnosti, která může dokument připomínkovat či se na cokoliv zeptat. „Vzhledem ke složité situaci, ve které jsme se ocitli, budou projednání pojata jako kombinovaná. Počítáme s aktivní účastí občanů a nadstandardně umožníme jejich vystoupení i telefonicky, a to prostřednictvím nahraného hovoru z bezplatné linky 800 411 400. Linka bude ve dnech konání veřejných projednání sloužit výhradně pro zaznamenávání s tématem souvisejících hovorů od 16 do 20 hodin,“ doplnil Filip Chvátal, radní pro oblast územního plánování a rozvoje.

Lhůta pro podání námitek a připomínek byla zahájena zveřejněním návrhu ÚPmB dne 24. března 2020 a skončí 30. června 2020. „Doba pro připomínkování se prodloužila téměř na trojnásobek toho, co stanovuje stavební zákon. Věřím, že se i díky tomu lidé s dokumentem lépe seznámí,“ dodal Filip Chvátal.

Návrh územního plánu je dostupný na portálu upmb.brno.cz . Lidé se na něj mohou ptát na bezplatné lince 800 411 400. Dotazy mohou posílat rovněž na e-mailovou adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . V originální velikosti a tištěné podobě si ho každý může v úřední dny prohlédnout v zasedací místnosti č. 426 ve IV. podlaží, Kounicova 67, Brno.


Související články: