V dubnu začne oprava kanalizace a vodovodu na Veveří, potrvá 5 měsíců

Brno, 18. března 2020 - Stoleté potrubí kanalizace a vodovodu na ulici Veveří je v havarijním stavu, proto je nutné je opravit. Zrekonstruována zde bude také tramvajová trať. Stavba, která bude stát přes 27 milionů korun, začne v druhé polovině dubna.

voda potrubi brno veveri

Neúnosná situace je na vodovodním řadu v úseku od Žerotínova náměstí po ulici Slovákova v jízdním pruhu směrem z centra. V lednu 2020 zde třikrát došlo k přerušení dodávek pitné vody kvůli havárii potrubí.

„Na ulici Veveří bude opraveno 273 metrů kanalizační stoky, vodovodní potrubí bude vyměněno v délce 254 metrů. Součástí rekonstrukce je také oprava tramvajové trati. Předpokládané zahájení stavby je 15. 4. 2020 a potrvá do konce srpna,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Po dobu realizace vodovodu v úseku Žerotínovo náměstí – Slovákova bude náhradní zásobování vodou zajištěno prostřednictvím provizorního vodovodu vedeného po povrchu. V místě stavby bude částečná uzavírka automobilové dopravy, její režim se bude měnit v návaznosti na probíhající práce. Částečné omezení tramvajové dopravy nastane v druhé polovině května.

„Stavební práce na kanalizaci a vodovodu budou koordinovány s opravou tramvajové trati zajišťovanou Dopravním podnikem města Brna a s následnou obnovou komunikačních ploch, kterou mají na starosti Brněnské komunikace. Jednotlivé stavební činnosti na sebe budou bezprostředně navazovat,“ uvedl radní města Brna pro oblast investic David Grund.

Tramvajová trať vyžaduje opravu kvůli zvýšenému provozu tramvajové dopravy. Trať na ulici Veveří poslouží jako objízdná trasa pro tramvaje v souvislosti s přerušením městské dopravy v ulici Žabovřeská, vyvolaném realizací stavebních prací na velkém městském okruhu.

Vodovodní řad z roku 1929 je v ulici Veveří značně poškozen. Nezvládá bezproblémově zajišťovat zásobování pitnou vodou. Také kanalizační stoka se zde nachází od roku 1910 a je v havarijním stavu. Z toho důvodu bude provedena sanace této kanalizace v úseku mezi ulicemi Smetanova a Sokolská, kde stoka leží pod tramvajovou tratí a kde je její stav nejkritičtější.


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...