Podél Leskavy má vyrůst dvoukilometrová cyklostezka za 15 milionů

Brno, 22. července 2019 – Brněnští radní dali zelenou zpracování investičního záměru dvou etap nové cyklostezky podél potoku Leskava. Necelé dva kilometry město vyjdou podle odhadů na 15 milionů korun. Budovat by se mělo ve dvou etapách.

cyklostezka leskava

Návrh nové cyklostezky obsahuje základní trasu s lokálními variantami vedení. Trasa by měla začít u křížení potoku Leskava s komunikací III/15270. První etapa povede až po křížení s ulicí Podsedky. Druhá etapa budování počítá s cyklotrasou od konce oblasti Lány po výjezd do ulice Rajhradská. Dohromady se jedná o cca 1,6 kilometru.

„Cyklostezky podél říčních toků jsou oblíbené a kolaři hojně vyhledávané. Příkladem jsou stávající cyklostezky podél řeky Svitavy nebo Svratky, které v Brně máme. Říčka Leskava se tak jeví jako další vhodný tok, podél kterého by mohli lidé jezdit na výlety. S cyklostezkou podél Leskavy od křížení ulic B. Němcové a Klobásova až po úsek, kde se říčka vlévá do Svratky, počítá i Generel cyklistické dopravy,“ řekl radní pro oblast dopravy Petr Kratochvíl.

Dopravní politika města si mezi své cíle vytyčila i podporu a rozvoj cyklodopravy a postupné zpřístupňování města cyklistům. Aby tohoto cíle město dosáhlo, vnímá jako důležité rozvíjet příslušnou infrastrukturu. Do budoucna plánuje například vybudování cyklotrasy od Rakovce po hrad Veveří nebo propojení městských částí Bystrc, Žebětín a Kohoutovice pro cyklisty. Zároveň pečuje i o stávající opatření pro cyklisty. V průběhu května a června letošního roku učinilo rozsáhlou obnovu vodorovného dopravního cykloznačení na největších vyhrazených cyklopruzích v lokalitách ulic Kounicova, Mendlovo nám. a Svatopluka Čecha. Obnovení a tím pádem oživení viditelnosti tohoto značení proběhlo obzvláště s přihlédnutím k nastávající letní cyklistické sezóně a zvláště s ohledem na bezpečnost cyklistů.


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...