Teplárny modernizují, ceny tepla v roce 2017 klesnou

Brno, 2. ledna 2017 - Promyšlené dlouhodobé investice do špičkových technologií na straně jedné přinášejí úspory na straně druhé. Tak lze zjednodušeně shrnout strategii Tepláren Brno, která jim umožnila nejen po pět let držet cenu tepla na stejné úrovni, ale pro rok 2017 dokonce teplo plošně zlevnit o 5 procent. Odběratelé Tepláren Brna tak ročně ušetří v nákladech za teplo zhruba 900 korun.

teplarny brno

„Přesto, že některé jiné teplárny zdražovaly, Teplárny Brno dokázaly cenu držet a nyní i snížit. Ke zvýšení efektivity výroby a distribuce tepla přispěly letos především nové moderní kotle na našem provozu Brno-Sever, které jsou maximálně úsporné a ekologické, a pak pokračující rekonstrukce parovodní sítě na horkovodní,“ shrnul generální ředitel Tepláren Brno Petr Fajmon.

Namísto zastaralého a nevyhovujícího parního kotle na Brno-severu tak nyní už naplno zahřívají především obyvatele Lesné a Líšně dva nové horkovodní kotle, které tu Teplárny instalovaly v době letní odstávky. Výše investice se pohybuje kolem 70 miliónů korun.

stary kotel teplarny brno buben

Aby mohl být demontován horní buben starého kotle, vážící téměř dvacet tun, musel být napřed rozřezán na menší kousky

Moderní plynové zařízení s vyšší účinností kolem 96 procent a součtově nižším výkonem plně odpovídá ekonomickým i ekologickým moderním trendům, snižuje emise NOx a CO2 a výrazně pomůže v úspoře spotřeby paliva na výrobu tepla v řádu miliónů korun ročně. Teplo z nich slouží přímo k natápění horkovodů Líšeň a Lesná bez nutné transformace páry na horkou vodu.

Výměna parovodů za horkovody pokračuje
Také letos v létě pokračovala další etapa výměny zastaralých parovodů za horkovody, které představují úspornou a moderní formou dodávky tepla. Celkem si tento dlouhodobý projekt, jehož počátek se datuje do roku 2010, vyžádá náklady zhruba 1,5 miliardy korun. Přechod na horkou vodu jako topné médium není však výhodný jen pro provoz tepláren, ale přináší rovněž úspory ve spotřebě tepla v rozmezí 10–15 procent. Zákazníci v přepojených lokalitách si tak mohou v nákladech za teplo k ušetřeným penězům po slevě připočítat ročně ještě úsporu zhruba další devíti set korun. Moderní technologie horkovodních výměníkových stanic jim navíc přinášejí vyšší komfort i bezpečnost.

Letos byly parovody za horkovody vyměněny například v oblasti třídy Kpt. Jaroše, v ulicích Jugoslávská, Přadlácká a Francouzská a v objektu Nádražní 10. Každým nahrazeným kilometrem parovodů se šetří i životní prostředí a výrazně klesají emise CO2.

Teplárny Brno nemyslí jen na sebe
Z druhého na první místo postoupily proti loňskému roku Teplárny Brno v soutěži Ceny hejtmana Jihomoravského kraje za společenskou odpovědnost. V kategorii Podnikatelský sektor nad 250 zaměstnanců tak obsadily nejvyšší příčku. Na podporu veřejně prospěšných aktivit formou darů vynakládají Teplárny ročně 3 milióny korun. Od roku 2010 například cíleně podporují brněnské zdravotnictví či přispívají neziskovým organizacím, které se věnují handicapovaným nebo nemocným, především dětem a seniorům.
Každým rokem si tak nemocnice v Brně mohou pořídit vybavení zvyšující úroveň léčby či komfort pacientů a lékařů, na které by jinak nedosáhly. Nezanedbatelná podpora putuje také do městských částí.

Přínosy modernizace zařízení na provoze Brno-sever Tepláren Brno:

  • Snížení ceny tepla o 5 procent od roku 2017
  • Zvýšení účinnosti výroby tepla z 89 % na 96 %
  • Snížení emisí oxidů dusíku o 56 % při stejném objemu vyrobeného tepla
  • Snížení ztrát při distribuci tepla v důsledku nižšího využití parního přivaděče mezi provozy Špitálka a Brno-sever

(jih)

Vyšlo v Brno Business & Style

Související články: