Rada města Brna schválila zavedení nového modelu nákupu a dodávek energií

Brno, 12. srpna 2023 - Rada města Brna schválila zavedení nového modelu nákupu a dodávek elektřiny a zemního plynu. Vše bude zajištěno prostřednictvím nově zřízeného městského obchodníka s energiemi pro pokrytí potřeb statutárního města Brna, městských částí, příspěvkových organizací zřizovaných statutárním městem Brnem, případně městskými částmi a městských obchodních společností, a to od roku 2025. Nová společnost vznikne jako dceřiná společnost městské společnosti Teplárny Brno, a. s., a ponese obchodní název Energie Teplárny Brno, s. r. o.

potrubi plynove

Cílem založení nové společnosti je maximálně zefektivnit proces nákupu energií pro subjekty ovládané městem Brnem. Základním smyslem je snaha o vyrovnávání externích vlivů způsobujících cenové výkyvy a zachování stability energetických systémů jednotlivých entit i v případě neočekávaných událostí.

„Energetická bilance města Brna v rámci nového modelu bude stát na přednostním využívání vlastních zdrojů energií. To znamená, že elektřina vyrobená v Brně bude spotřebovávána v rámci města Brna. Tím dojde nejenom ke stabilizaci dodávek energií a větší připravenosti na možné energetické krize, ale rovněž k efektivnějšímu využití veškerých zdrojů, včetně těch obnovitelných, což napomůže městu na jeho cestě k zelené a udržitelné energetice,“ uvedl důvody k založení náměstek primátorky pro energetiku Robert Kerndl.

Nový model stojí na centrálním nákupu a prodeji energií v rámci jediné skupiny – města Brna. Model počítá se spoluprací výrobců energií v rámci městských entit, a to Tepláren Brno, a. s., a SAKO Brno, a. s. Potenciál stávajících a rozvojových výrobních zdrojů zajistí, že v budoucnu bude celková spotřeba elektrické energie městských zákazníků pokryta z velké části obnovitelnými (zelenými) zdroji energie, a to prostřednictvím výrobního zdroje na spalování dřevní štěpky na provoze Brno-sever Tepláren a výrobního zdroje SAKO.

Díky dodávkám energií prostřednictvím městské společnosti se zjednoduší aktuální administrativní, provozní a finanční zátěž spojená s mandatorním nákupem energií. Spolu s tím bude zajištěna větší stabilita a jistota v oblasti cen hrazených městem za energie, což přispěje k rozpočtové předvídatelnosti a potenciálním úsporám.

Zdroj: TIS MMB


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...