Teplárny Brno mají šanci získat dva „Křišťálové komíny“

Brno, 4. dubna 2016 - Dvěma nominacemi v soutěži Projekty roku 2015 v soustavách zásobování teplem a chladem, se mohou chlubit Teplárny Brno. Soutěž vypsalo již počtrnácté Teplárenské sdružení ČR a jejím cílem je ocenit nejlepší počiny tuzemských tepláren, které zvyšují účinnost využití primární energie či využití obnovitelných zdrojů, nebo naopak snižují spotřebu paliv či emisí skleníkových plynů.

teplarny brno potrubi

Do užší nominace bylo ve čtyřech kategoriích vybráno celkem šestnáct realizací tuzemských tepláren, které budou usilovat o Křišťálový komín - tradiční cenu pro vítěze.

„Konkurence je opravdu značná, o to více nás rovnou dvě nominace těší. Jsou potvrzením toho, že naše strategie, jak zajistit obyvatelům Brna efektivní, ekologické a cenově výhodné teplo, se ubírá správným směrem,“ uvedl generální ředitel Tepláren Brno Petr Fajmon

V kategorii Snížení tepelných ztrát, přechod na horkovody, byla brněnská teplárna nominována za další etapu výměny zastaralých parovodů za moderní horkovody, konkrétně za její loňskou část v centru Brna. „Celková investice rozplánována do let 2010-2020 činí zhruba 1,5 miliardy korun. Výsledkem bude v Brně v roce 2020 čistě horkovodní tepelná síť,“ připomněl  generální ředitel Petr Fajmon. Výměna parovodů za horkovody přináší nejen minimalizaci ztrát při distribuci tepla, ale pro zákazníky znamená úspory v odběru tepla až kolem 15 procent. Zanedbatelný není ani ekologický přínos. Při náhradě jednoho kilometru parovodu za horkovod klesnou emise CO2 z plynové teplárny zhruba o 336 tun ročně. Za projekt Teplárny Brno získaly ocenění již na jeho počátku, za rok 2011.

Druhým nominovaným projektem Tepláren Brno se v kategorii Modernizace a rozvoj soustav zásobování teplem stala Náhrada individuálního vytápění dodávkou tepla z teplárny. „Na soustavu centrálního zásobování teplem byla vloni v Brně připojena řada nově postavených budov. Podařilo se nám však také přesvědčit majitele několika starších objektů, kteří se v rámci stavebních úprav rozhodovali, zda setrvat u individuálního způsobu zajištění tepla nebo najít jiné řešení. Nakonec si vybrali právě naši společnost, protože jim nabídla nejlepší podmínky pro zabezpečení tepelné pohody,“ upřesnil Petr Fajmon.

Konkrétně se jednalo například o polyfunkční objekt na Mendlově náměstí s dosluhující  plynovou kotelnou, pro který byla vybudována přípojka, či administrativní budovu krasobruslařské haly TJ Stadion Brno na Křídlovické ulici, původně vytápěnou dvojicí elektrokotlů. Teplárny Brno nahradily dožívající zařízení napojením areálu na centrální zásobování teplem, a to vybudováním nového teplovodu a nové domovní předávací stanice. Tepelné zařízení dodává teplou užitkovou vodu i pro rolby a vytápění sněžné jámy. Mezi nově připojenými nechyběly ani bytové domy, jako například objekt čítající 207 bytů v městské části Brno-sever. Jeho nájemníci si teplo dosud zajišťovali prostřednictvím nejrůznějších plynových spotřebičů v bytech. Teplárny vybudovaly novou horkovodní přípojku a v suterénu budovy centrální výměníkovou stanici, z níž je nyní dodáváno teplo na vytápění a ohřev teplé vody do celého objektu.

Vítězné Projekty v jednotlivých kategoriích a Počin roku budou vyhlášeny na slavnostním večeru Dnů teplárenství a energetiky dne 26. dubna v Hradci Králové.


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...