Brněnská zoologická zahrada oslaví 60 let

Brno, 7. června 2013 - Brněnská zoologická zahrada koncem srpna oslaví 60. výročí svého otevření. V jejím areálu vzniklo v nedávné době několik nových zajímavých expozic, z nichž největší je zatím Beringie z roku 2010.

Zoo Brno-60let 01

Jejich vznik, stejně jako významné chovatelské úspěchy při chovu kamčatských a ledních medvědů přispěly ke znatelnému zvýšení počtu návštěvníků. Pro jejich pohodlí nyní Zoo připravuje i výstavbu nového vstupního terminálu s rozšířeným počtem parkovacích míst. O úspěších zahrady a o jejích dalších plánech jsme hovořili s ředitelem brněnské Zoo MVDr. Martinem Hovorkou, Ph.D.

V posledních letech jste vybudovali celou řadu nových expozic, mnohé pavilóny jste zrekonstruovali a vybudovali jste v zahradě i nové komunikace. Co z toho považujete pro rozvoj Zoo za zvlášť důležité?


Jednoznačně nejvýznamnější stavbou posledních let je expozice Beringie, která byla slavnostně otevřena na podzim roku 2010 a byla vyhlášena Stavbou roku 2012 v soutěži Bílý slon. Při sestavování koncepce Zoologické zahrady města Brna bylo jeho tvůrcům inspirací působení slavného J. G. Mendela v Brně. Sjednocujícím hlediskem v této koncepci je evoluční hledisko, a proto jsou u nás zvířata prezentována ve čtyřech geografických celcích (Beringie, Karibik, Wallaceia a Kalahari), které sehrály důležitou roli při vývoji a formování faun určitých oblastí světa. Jedním z těchto celků je tedy právě Beringie, kde návštěvníci mohou vidět medvědy kamčatské, medvědy lední, rosomáky sibiřské, soby, vlky kanadské a orly kamčatské. Mohu říct, že ze strany odborné i laické veřejnosti zaznamenáváme velmi pozitivní ohlasy.

Daří se vám zajímavé odchovy mláďat. Jak je to náročné a jakým přínosem je to pro zahradu?

Máme více odchovů, na které jsme pyšní, ale uvedu dva, které jsou chovatelsky velmi ceněné a ojedinělé v rámci celé Evropy, ale rozdílné v atraktivnosti pro běžného návštěvníka. Tím prvním je odchov ledních medvědů. Jsme jediná zoologická zahrada v Evropě, kde se podařilo během šesti let odchovat čtyři medvíďata. Medvědice Cora porodila v roce 2007 samečky Billa a Toma a loni v listopadu se jí narodila další mláďata, která dostala jméno Kometa a Nanuk. Odchov ledních medvědů je přitom velmi složitý a do dospělosti přežije maximálně kolem 10 % zvířat. V tomto odchovu je tedy Zoo Brno vysoko nad průměrem.

Zoo Brno-tapiri jihoamerictiTapíři jihoameričtí

Tím druhým úspěchem je narození 24 mláďat dvojjazyčníka haitského, vzácného ještěra z čeledi slepýšovitých, jednoho z nejohroženějších živočichů současnosti. Brněnská Zoo je zatím jediným členem Unie českých a slovenských zoologických zahrad, který je chová a rozmnožuje. K tomuto chovu jsme byli přizváni Darellovou zoologickou zahradou na ostrově Jersey, která se specializuje na chovy ostrovních ohrožených druhů. Toto zvíře však není příliš atraktivní pro návštěvníka, a proto mu není věnována taková pozornost médií a veřejnosti jako „roztomilým" ledním medvíďatům.

V srpnu oslaví brněnská Zoo 60. výročí svého otevření. Jak budou probíhat oslavy tohoto výročí?

Toto významné výročí připomínáme v letošním roce mnoha akcemi pro veřejnost, a to nejen v areálu zoo, ale i mnoha různých místech v Brně. Hlavní oslavy připravujeme na poslední srpnový víkend (31. 8. a 1. 9. 2013) a naším cílem je sestavit interaktivní program plný zábavy, her, soutěží pro rodiny s dětmi, které si s námi toto výročí přijdou připomenout. Pozvali jsme slavné adoptivní rodiče, například Bolka Polívku, Laďu Kerndla, Ilonu Csákovou, a společně s jejich rodinami a dalšími umělci z brněnských divadel, tanečních a zájmových skupin chceme oslavit naši šedesátku.

Zoo Brno-60let 02

Jaké akce plánujete do budoucna pro další zvyšování návštěvnosti?

K tomu, aby do zoologické zahrady návštěvníci chodili a také se sem opakovaně vraceli, je důležitých několik věcí. Atraktivní expozice, zajímavá zvířata a servis, který zahrada poskytuje. Jsou to tedy nejen chovatelské úspěchy, ale celý areál musí být místem, kde se zejména rodiny s dětmi budou cítit dobře, budou zde moci prožít celé odpoledne, včetně kvalitního občerstvení a sociálního zázemí. Na tom všem hodláme stále pracovat.

Zoo Brno-zirafy
V nejbližší době by měla odstartovat stavba nového parkoviště, na které zahrada čeká několik let. A v plánu jsou i nové expozice Africká vesnice, průchozí výběh pro klokany v australském duchu a průchozí voliéra amerických orlů bělohlavých.

Brněnská Zoo bude ve Středisku ekologické výchovy Hlídka v parku pod Špilberkem provozovat nové ekocentrum. Kdy začne svou činnost a na co se zaměří?

Brněnská zoologická zahrada byla vybrána jako budoucí provozovatel Hlídky, a proto nyní podnikáme kroky k tomu, abychom mohli být školským zařízením a tuto činnost naplnit. Kdy začne Hlídka jako ekoncentrum fungovat, závisí na tom, jak bude probíhat rekonstrukce objektu, a to je zcela v gesci IO MMB.

Připravila Monika Brindzáková

Vyšlo v Brno Business & Style

Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...