Brno je špičkou ve vzdělávání dětí s autismem

Brno, 18. března 2013 - Spousta lidí dodnes obdivuje, jak geniálně ztvárnil americký herec Dustin Hoffman postavu autistického bratra dravého a bezskrupulózního Toma Cruise v oscarovém filmu Rain Man. Přesto mnoho z nás stále netuší, co vlastně autismus je. A už jen málokdo ví, že právě v Brně máme špičkovou školu, která se věnuje vzdělávání dětí s autismem. Na otázky spojené s činností této školy odpovídá Mgr. Tomáš Musil, ředitel Autistické školy v Brně na Štolcově ulici 16.

Autisticka skola 01

Pane řediteli, vysvětlete laikům, v čem spočívá jedinečnost autistické školy.

Naše škola se v průběhu posledních 10 let transformovala z bývalé zvláštní školy na základní školu pro děti s autismem. Všechny naše děti mají autismus v kombinaci s různým stupněm mentálního postižení. Naše základní škola je však jediná v České republice, která se věnuje výhradně vzdělávání dětí s autismem. Součástí školy je speciálněpedagogické centrum, které se zabývá pouze problematikou autismu v Jihomoravském kraji.

Možná by moje druhá otázka měla být první. Co přesně znamená diagnóza PAS – porucha autistického spektra?

Jde o celoživotní neurovývojové postižení, které se projevuje zejména tak, že dítě dobře nerozumí tomu, co vidí, slyší a prožívá. Duševní vývoj dítěte je narušen hlavně v oblasti komunikace, sociálních vztahů a představivosti. Děti žijí ve svém vlastním světě, který je naprosto odlišný. Je to, jako kdyby zdravého člověka převezli na jinou planetu. Taky by ničemu nerozuměl a nic by nechápal. Tuto poruchu nelze léčit, dají se jen zmírňovat následky. Čím dříve je dítěti věnována odborná péče, tím větší je šance na efektivnější zmírnění následků, dítě se více naučí a je lépe připraveno pro život, což má velký význam jak pro dítě samotné, tak pro jeho rodinu. Některé děti se učí upravené vyučovací předměty, u dětí s nejtěžší mírou postižení je cílem vzdělání dosáhnout co největší míry samostatnosti (hygiena, najíst se, oblékání).

Autisticka skola 02Dvorní trakt školy v Černovicích

Žáci se vzdělávají podle metodiky strukturovaného učení. Můžete nám to stručně vysvětlit?

Naši žáci potřebují, aby činnosti a výuka probíhaly v daném řádu, který je dopředu známý, aby věděli, kdy bude určitá činnost probíhat a co bude po dané činnosti následovat. Potřebují znát dopředu svůj denní režim. Učitelé a vychovatelé musí mít vždy dopředu detailně promyšleny a připraveny veškeré činnosti, mít je zobrazeny na kartičkách, které pak dítěti vyvěsí na jeho nástěnku přesně v tom pořadí, v jakém budou probíhat během dne. Od příchodu, převlečení, až po obutí a odchod. Tomu říkáme denní režim a s jeho pomocí učíme děti orientovat se v čase.

Každá činnost probíhá v jasně daném prostoru. Každá třída se skládá nejméně ze dvou místností – individuální učebny, herny, případně i jídelny a relaxační místnosti, ve kterých probíhá i další část výuky. Ve třídách máme rozdělený prostor nábytkem nebo vymalováním zdí či páskami na kobercích. Nebylo by vhodné, kdyby výuka konkrétního předmětu probíhala jednou v individuální učebně, podruhé v jednom koutě herny, jindy v jiném. Z těchto důvodů je tedy vytvořena struktura prostoru. Při vyučování využíváme strukturované úkoly a procesuální schémata aj. Ve všech oblastech je důležitá vizualizace, používání obrázků činností, předmětů a úkolů.

Obecně platí, že školy bojují o každou korunu, máte podobné zkušenosti?

Péče a práce s dětmi s poruchou autistického spektra je nejen velmi náročná, ale také velmi nákladná. Proto jsme vděčni za každý sponzorský dar, který nám umožní zkvalitnit péči o naše žáky. Potřebovali bychom větší prostory, protože nestačíme pokrýt poptávku po vzdělávání dětí na naší škole. Je nutné renovovat objekt, ve kterém sídlíme – vyměnit okna, vybudovat ústřední topení, opravit omítky, přebudovat půdní prostory na třídy a kabinety, upravit elektrické rozvody, zavést teplou vodu na WC a do tříd, opravit střechu. Hledáme také sponzora na vybudování prolézaček a houpaček na školní zahradě. Rádi bychom dosáhli toho, aby školní prostory a kvalita vybavení odpovídaly kvalitě práce našich pedagogů. Autistická škola včetně speciálněpedagogického centra je v dané problematice špičkovým pracovištěm v rámci celé České republiky.

Pokud si představíme ideální podmínky pro vzdělávání jihomoravských dětí s autismem, jak by měly vypadat?

Důležitá je včasná diagnostika, podle ní by měl být nastaven individuální vzdělávací plán dítěte již od mateřské školy. Na ni by mělo navázat vzdělávání dítěte v autistické škole nebo v rámci integrace v běžné základní škole s asistentem pedagoga. Po ukončení povinné školní docházky by bylo potřeba u těch dětí, kterým to jejich schopnosti umožní, zajistit středoškolské vzdělání nebo nabídnout možnost uplatnit naučené dovednosti v chráněné dílně či denním stacionáři. Důležité je, aby pro takové děti a jejich rodiny existovala i určitá forma relaxace a rehabilitace.

Pokud se čtenáři chtějí o naší škole a autismu dozvědět více, mohou se v archívu ČT podívat na pořad Klíč. Díl, který byl odvysílán 31. ledna na ČT2, se točil na naší škole začátkem roku 2013.

red


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...