APLA-JM nabízí pomoc rodinám předškolních dětí s diagnózou autismus

Brno, 7. listopadu 2011 - Asociace pomáhající lidem s autismem APLA - JM o. s. přichází s novou sociální službou rané péče pro děti s poruchami autistického spektra (PAS). Neocenitelnou pomoc a oporu tak najdou jihomoravské rodiny s dětmi s PAS do sedmi let. APLA-JM tak reaguje na masivní nárůst zájmu o pomoc dětem předškolního věku.

autista

Čtyři vyškolené poradkyně budou rodiče i děti provázet prvními roky po stanovené diagnóze poruchy autistického spektra a usnadní jim počáteční okamžiky nejistoty a nedostatečné informovanosti. Tyto speciální pedagožky budou rodiny, které se rozhodnou služby využít, navštěvovat jednou měsíčně přímo v jejich domovech. Stanou se tak rádkyněmi při řešení nejrůznějších situací spojených s ranou výchovou dítěte s PAS.

„Se zlepšující se diagnostikou přibývá dětí s autismem, nepřibývají však možnosti následné péče. Zavedení služby rané péče tyto možnosti rozšíří a usnadní nelehkou situaci rodin, do jejichž života vstoupila diagnóza autismu u jejich dítěte. Raná péče je bezplatnou sociální službou, která pomůže překonat počáteční tápání a rozvine sociální dovednosti dětí s PAS už v útlém dětství,“ vysvětlila koordinátorka projektu Mgr. Pavla Krňávková.

Na základě posledních epidemiologických šetření lze říci, že jen v Jihomoravském kraji se autismus projevuje u devíti až jedenácti tisíc osob. S některou z poruch autistického spektra se v České republice rodí každé sté dítě. Čekání na správnou diagnózu vždy provází obavy a nejistota, které ovšem nezmizí ani po stanovení diagnózy.

Pro rodiny nastává období hledání dostupných informací i zoufalství z dlouhých čekacích dob v poradenských zařízeních. Účinnou pomocí dětem s PAS je individuálně volená speciálně pedagogická péče, kterou však lze využívat až od tří let věku dítěte, ale zde mohou pomoci pouze se zařazením do předškolní výchovy a speciálně pedagogickou diagnostikou; neumožní soustavnou práci v rodinném prostředí, které je pro výchovu klíčové. Asociace APLA-JM však svým programem rané péče nabízí řešení i rodinám mladších dětí, které provede celým náročným předškolním obdobím.

K hlavním cílům nového centra rané péče organizace APLA-JM mimo jiné patří:

  • Zlepšení vzájemného porozumění mezi dětmi a jejich nejbližšími
  • Začlenění dětí mezi vrstevníky na základě jejich možností, možností prostředí a přání rodiny
  • Zvýšení samostatnosti dětí
  • Rozšíření okruhu prostředí, do kterých mají děti přístup
  • Pozitivní změny u dětí v oblasti volného času
  • Zvýšení kompetencí rodiny k řešení obtížných situací

(red)


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...