FN Brno získala nejmodernější technologie pro špičkovou kardiologii

Brno, 4. února 2013 - V pondělí 4. února byly ve FN Brno slavnostně otevřeny zrekonstruované prostory Pracoviště invazivní a intervenční kardiologie Interní kardiologické kliniky (PIIK IKK) FN Brno. Díky finančním prostředkům z EU ve výši 56 miliónů korun byla zakoupena nová angiografická linka, 3D mapovací systémy, elektrofyziologické záznamová zařízení, speciální kardiologická RTG a další přístroje, kterými bylo dovybaveno Komplexní kardiologické centrum FN Brno.

FN Brno

Program PIIK IKK FN Brno započal v roce 1994 a je, co se týče počtu a spektra výkonů, největším katetrizačním centrem na jižní Moravě a patří k největším svého druhu v České republice.

Základním zaměřením pracoviště je provádění rozsáhlého spektra diagnostických (více než 2500 ročně) a intervenčních (více než 1200 ročně) výkonů v oblasti koronárního a strukturálního postižení srdce. Pracoviště se specializuje především na komplexní řešení pacientů s akutními a chronickými formami ischemické choroby srdce, u kterých provádí také vysoce specializované výkony zahrnující intrakoronární zobrazení pomocí intravaskulárního ultrazvuku, optické koherentní tomografie a stanovení funkční významnosti koronárních stenóz.

Významná pozornost je věnována i katetrizační léčbě pacientů se strukturálním postižením srdce, a to především katetrizační léčbě vrozených defektů mezisíňové přepážky a prevenci cévní mozkové příhody. Vedle toho se zde provádějí i specializované katetrizační výkony zaměřené na léčbu pacientů s rezistentní hypertenzní nemocí, závažnou aortální stenózou a další.

Rozsáhlý klinický program je doplněn o výuku v rámci pre- a postgraduálního vzdělávání a široký klinický výzkum. PIIK IKK FN Brno je s garancí jeho vedoucího lékaře, MUDr. Petra Kaly, Ph.D., FESC, FSCAI, mezinárodním Centre of Excellence pro komplexní koronární intervence a koronární zobrazovací techniky.

Specializovaný katetrizační tým tvoří v současnosti pět lékařů s funkčními licencemi pro invazívní a intervenční kardiologii, který dobře doplňují další kardiologové a lékaři v „intervenčním zácviku“ a také, nebo spíše především, velmi dobře fungující tým katetrizačních sester a RTG laborantů.

Zdroj: FN Brno


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...