Představujeme městské části - Chrlice

Brno, 8. ledna 2013 - Městská část Brno-Chrlice se nachází v jihovýchodní části území města Brna. Sousedí s městskou částí Tuřany a dále vytváří hranici mezi městem Brnem a sousedními obcemi Otmarov, Popovice, Rebešovice, Sokolnice a městem Modřice.

MC_Chrlice_2_zamek

Početné vykopávky dosvědčují, že tato lokalita byla osídlena již na přelomu 3. a 2. tisíciletí před Kristem. První písemná zmínka se datuje k roku 1320, kdy obec náležela olomouckým biskupům jako léno. Jméno vesnice poukazuje na její přirozenou polohu, jež je v nížině, kde řeka Svitava každoročně na jaře vylila a vychrlila své vody do okolí. K Brnu byly Chrlice připojeny v roce 1971, kdy se město rozrostlo o řadu příměstských částí. V současnosti má tato městská část 3 505 obyvatel.

Přírodní podmínky Chrlic jsou především tvořeny lokalitou Žlíbky a Splaviska. Žlíbky jsou v podstatě jediný kousek lesa, který v Chrlicích láká k vycházkám v jakékoli roční době. Zvláště v zimě tuto část obce s malými kopečky navštěvují děti na bobech a sáňkách. Lokalita Splaviska se nachází v místě bývalého rozlehlého lužního lesa. Jedná se o pozůstatek řeky Svitavy, která kdysi pod Chrlicemi protékala. Odbor životního prostředí MMB určil v roce 2004 Splaviska jako významný krajinný prvek se soustavou tří na sebe navazujících rybníků o rozloze asi 3,5 hektaru. Nachází se zde biotop, který slouží k rozmnožování ryb, obojživelníků a hmyzu. V zimním období jsou zamrzlé vodní plochy využívány k bruslení.

MC_CHrlice_kaplickaChrlická kaplička

Dominantou Chrlického náměstí je zámek z roku 1561, stojící v místech někdejší vyhořelé tvrze. V 18. století byl původní lovecký zámeček přestavěn do barokní podoby a od té doby prošel mnohými stavebními úpravami. Dnes je v zámku Ústav sociální péče pro zrakově postižené. Na zdi zámku se nachází pamětní deska Ernsta Macha, která připomíná, že Chrlice jsou rodištěm tohoto světově proslulého fyzika. V sousedství zámku se nachází současná radnice, která pochází pravděpodobně z druhé poloviny 17. století a sloužila původně jako zájezdní hostinec v době, kdy se v Chrlicích vařilo pivo. Mezi další významné památky městské části patří barokní socha svatého Jana Nepomuckého, nově rekonstruovaná zvonička z první poloviny 19. století a kaplička z roku 1699 na ulici Zámecké. Zajímavým objektem je i nádražní budova, která vyrůstala v roce 1870 současně se stavbou tratě. V areálu nástupiště je místo, které je cílem vycházky snad všech dětí z obce – perníková chaloupka. Vznikla před rokem 1940 spolu s prvními postavičkami Jeníčka a Mařenky a později byla doplněna postavou Ježibaby.

MC_Chrlice_hodyHodovníci tančí před chrlickou radnicí

Městská část Chrlice je od roku 1996 zřizovatelem základní a mateřské školy s právní subjektivitou. Základní škola spolu se třemi třídami školy mateřské se nachází na ulici Jana Broskvy a další tři třídy mateřské školy jsou umístěny v bytové zástavbě místního sídliště na ulici Šromově. Proto, aby se sjednotila předškolní výchova a uvolnily se třídy v ZŠ pro školní družinu, měli bychom v příštím roce dokončit přístavbu MŠ na Šromově ulici. V roce 2004 městská část zřídila jednotku Sboru dobrovolných hasičů, která má v současnosti 19 členů. V obci také působí řada spolků a zájmových organizací – Klub žen, Spolek pro zachování kulturních tradic, Tenisový klub, Sportovní klub, Vinařský spolek, Klub důchodců, mužský pěvecký sbor Zvonica, Automotoklub a tábornická unie Cassiopeia.

Vzhledem k tomu, že se počet obyvatel MČ postupně zvyšuje a jde převážně o mladé rodiny s dětmi, je naším přáním, aby se zde všem příjemně žilo. Velmi nám záleží na výstavbě plánované sportovní haly, kterou by využívaly děti i dospělí, a chceme také vybudovat hasičskou zbrojnici s umístěním nového moderního hasičského auta. Vážíme si spolupráce MČ s Ústavem sociální péče pro slabozraké a nevidomé obyvatele v Chrlicích. Přirozenou formou vzájemné spolupráce tak vychováváme děti od nejútlejšího věku k toleranci a pochopení občanů s handicapem. Také si ceníme spolupráce se slovenskou obcí Krajné a i nadále budeme usilovat o rozvoj společenských vztahů mezi oběma republikami.

Ivana Telecká, starostka MČ Chrlice, a Alena Štěpánková

Vyšlo v Brno Business & Style


Související články:

Komentáře 

 
-1 #2 Ventásek 2018-08-03 10:03
Prosím přečtěte si na internetu hodnocení lidí biotopu CHrlice /spadá asi do Vaší zprávy/.
Je tam co se lidem líbí a co NE a přitom by se to dalo snadno zlepšit. Zdraví Ventásek
 
 
-1 #1 LIška Karel 2017-07-31 11:06
Jezdíme se koupat na krásný biotop /rybníky/ s vybudovanými cvičícími stroji u Chrlic a Holásek.
Jediným nedostatekm je špinavá voda a spousta koupajících se psů ,chybějící vstupy do vody.
Zajímalo by mne, zda je voda vhodná ke koupání lidí a zda je hygienicky kontrolována.
Děkuji a zdravím Liška Karel
 

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...