JAMU otevírá Divadlo na Orlí

Brno, 15. října 2012 - Nové školní divadlo Janáčkovy akademie múzických umění v Brně bude otevřeno v závěru října. Moderní Divadlo na Orlí s výmluvným podtitulem Hudebně-dramatická laboratoř vyrostlo v ulici, jejíž jméno se promítlo také do jeho názvu. Ten zároveň v podtitulu vyjadřuje hlavní myšlenku novostavby a její funkce.

03-JAMU_vizual

„Divadlo na Orlí je určitě nejvýznamnějším inovačním prvkem v rozvoji JAMU. Ve srovnání s budovami, které akademie získala v porevoluční době, totiž v sobě nese nejen aspekt nového prostoru, ale přináší zejména vyšší stupeň technologické úrovně pro širokou oblast hudebního divadla i multimediálních aktivit. Umožní studentům pracovat s nejmodernějšími divadelními, zvukovými a světelnými technologiemi a vstupovat tak do praxe,“ zdůraznil rektor akademie profesor Ivo Medek.

03-JAMU_vizual2Vizualizace Divadla na Orlí, Archteam

Divadlo na Orlí zaplnilo poslední proluku v centru města, která vznikla bombardováním za druhé světové války. Šířka průčelí budovy, kterou navrhovala trojice architektů Milan Rak, Pavel Rada a Alena Režná, byla dána šířkou proluky mezi stávajícími domy, tedy zhruba dvacet metrů. Zadní část budovy má půdorysný rozměr čtverce 20x20 m a její výška je 23,6 m. Výškově je budova srovnatelná s okolní zástavbou, například s protilehlými obytnými domy, a je nižší než blízký obchodní dům Centrum na Malinovského náměstí.

Největším a zároveň nejdůležitějším prostorem budovy je divadelní sál pro 150 diváků s jevištěm, orchestřištěm, provazištěm a kabinou režie. Tento sál má šířku 11,8 m, délku 20,8 m, výšku 6,8 m a s provazištěm výšku 12,8 m. Za zmínku jistě stojí jeho vynikající vybavení: speciální jevištní technologie, scénické osvětlení, systémy video a audio divadelního sálu, technologie nahrávacího studia a technologie inteligentní budovy. Na takové špičkové pracoviště budou pořízeny i nové hudební nástroje v ceně 24 miliónů korun. Dalšími prostornými místnostmi jsou mimořádně vybavené nahrávací studio, umístěné v suterénu s výškou přes dvě podlaží, nebo zkušebny pro studenty. V objektu jsou použity nejmodernější současné technologie a právě nahrávací studio by mělo být špičkovým pracovištěm s moderní technologií, které bude umožňovat kromě výuky studentů také externí využití.

03-JAMU_vizual5Vizualizace Divadla na Orlí, Archteam

O zajímavostech spojených s přípravou projektu Divadla na Orlí jsme si povídali s architekty z ARCHTEAMU Alenou Režnou, Milanem Rakem a Pavlem Radou, kteří jsou autory stavby. „Budova je navržena tak, že zachovává původní historické barokní sklepy,“ připomněla za autorské trio architektů Režná. Uliční fasádu tvoří bílé panely z grafického betonu s použitím bílého cementu. Na zadní části budovy, která bude porostlá popínavou zelení, jsou pro změnu použity betonové panely s černým probarvením. Provedení a použití těchto prvků je v České republice podle architekta Rady zcela výjimečné: panely dosahují délky až 7 metrů a váží několik tun a jejich výroba musela být zajištěna v zahraničí. Průčelí domu dominuje prostorný vestibul. Ten poslouží jako vstup do nové kavárny, historické sklepy se zase promění v útulnou vinárnu. Celkové náklady na stavbu včetně zmíněného vybavení dosáhly výše 343,3 miliónu korun.

Jaká vůbec byla filozofie vašeho projektu?

Cílem bylo především navrhnout moderní funkční divadlo, pracoviště pro studenty a pedagogy JAMU. Řešení budovy vychází z její funkce a místa v centru města. Při návrhu budovy Divadla na Orlí jsme vycházeli z několika limitů, které výslednou podobu budovy významně ovlivnily. Jedním z nich je místo stavby, hustě zastavěné historické centrum města. Proto je stavba navržena v duchu úsporného urbanizmu tak, že nezastavuje celý stavební pozemek a v budoucnu má tak umožnit realizovat domem průchod na ulici Jánskou v sousedství Minoritského kláštera přes vnitroblok, který čeká na obrodu a zpřístupnění veřejnosti. Důležité pro nás bylo otevření budovy do ulice Orlí, aby oživila tuto část centra. V návaznosti na parter ulice Orlí je proto navržen venkovní vestibul, z něhož jsou vstupy do jednotlivých provozních částí budovy (divadlo, kavárna, škola) a který rozšiřuje ulici a dává stavbě vzdušnost. Vytváří nástupní prostor do divadla. Slouží jako klidná terasa kavárny a je místem pro setkávání lidí.

03-JAMU_vizual3Vizualizace Divadla na Orlí, foyer, Archteam

Lišila se tato zakázka nějak od vašich stávajících realizací a v čem?

Zakázka je pro nás výjimečná. V první řadě časem, který jsme jí věnovali a věnujeme již téměř 10 let. Dále samozřejmě místem stavby, poněvadž v historickém centru města Brna se staví zřídka, a určitě také ojedinělým zajímavým zadáním. Aby stavba dobře fungovala, bylo nutné vedle sebe umožnit nerušený provoz několika akusticky samostatných celků – v divadelním sále může být představení, přičemž se dole v nahrávacím studiu bude realizovat hudební projekt a v učebnách nad sálem se bude nacvičovat. Do toho bude pod orchestřištěm sálu v provozu kavárna. Tyto prostory jsou ve stavbě situovány velmi blízko u sebe a mnohdy přes jednu dělící konstrukci a musí být dokonale akusticky odizolované. Tato skutečnost pak ovlivní volbu materiálů.

03-JAMU_vizual4_salVizualizace Divadla na Orlí, sál, Archteam

Používali jste třeba nějaké nezvyklé technologie?

Jednou z méně obvyklých technologií je ocelobetonový skelet. Jedná se o ocelové prvky s betonovým jádrem a výztuží, které jsou připravovány v továrně a na stavbě se pouze smontují jako skládačka. Tuto technologii jsme zvolili především kvůli lehkosti a rozměrové úspornosti konstrukce, což je vhodné vzhledem k malému pozemku, blízkosti historických staveb a existenci historických sklepů pod budovou. Dalším výhodným aspektem této technologie je vysoká kvalita, přesnost a rychlost výstavby – montáž skeletu proběhla během několika týdnů. Výhodou je i vysoká požární bezpečnost nosné konstrukce. V neposlední řadě jsme použití ocelobetonového skeletu zvolili i z toho důvodu, aby nedocházelo k přenášení zvuku konstrukcí budovy, a s ohledem na lepší možnosti akustického oddělení jednotlivých prostor.

03-JAMU_instalace_skelDivadlo na Orlí, instalace skel v interiéru, foto Bořivoj Hájek

Vzniklo zde i nahrávací studio, byl to pro vás nějaký oříšek?

Nahrávací studio je založeno na náročných technologiích, jde o prostor s velmi specifickou funkcí. Prostor studia je nutné maximálně izolovat od okolního prostředí a zároveň musí sám o sobě splňovat přísné akustické požadavky. Abychom eliminovali ruch města, umístili jsme studio do podzemí a je postaveno jako „dům v domě“, což znamená, že je odděleno vzduchovou mezerou od nosných konstrukcí suterénu a vytvořeno postavením zvláštní samostatné konstrukce do prostoru stavby. Když si uvědomíme, že studio musí být se zbytkem stavby propojeno různými technologiemi, jako jsou různé kabely, ale také rozvody vzduchotechniky, tak je to docela náročné. Studio bude umožňovat nahrávat nejrůznější zvukové a hudební produkce včetně mluveného slova. Hlavní prostor studia pojme orchestr a dále obsahuje dvě samostatné kabiny. Tvoří provozně oddělený úsek s režií, střižnou a technickým zázemím.

03-JAMU_instalace_technikyDivadlo na Orlí, instalace technického zázemí, foto Bořivoj Hájek

Jaké budou jiné možnosti této inteligentní budovy?

V celém objektu je instalována elektroinstalace inteligentní budovy. Všechny koncové prvky, jako jsou svítidla, okna, žaluzie, dveře, divadelní technologie, vytápění nebo vzduchotechnika, budou řízeny centrálně elektronicky.

03-JAMU_zaverecne_praceDivadlo na Orlí, závěrečné práce v létě, foto Bořivoj Hájek

Proč by měli lidé právě do tohoto nového divadelního domu zavítat?

Ve venkovním vestibulu volně přístupném z ulice bude příjemná krytá venkovní zahrádka, na ni bude navazovat kavárna propojená až do historických barokních sklepů jako noční klub či vinárna. Samozřejmě cílem návštěvníků jistě budou studentská hudební a muzikálová představení v divadelním sále. Bude to oživení této části města a ulice Orlí.

03-JAMU_FootlooseZahajovacím představením bude muzikál Footloose, foto Pavel Nesvadba

Divadelní provoz zahájí Divadlo na Orlí muzikálem Footloose aneb Tanec není zločin v režii Jany Janěkové. Premiéra tohoto amerického tanečního muzikálu se uskuteční 25. a 26. října. Dramaturgie divadla pak připravila pro tuto sezónu ještě premiéry muzikálu Steel Pier, zpěvohru Bedřicha Smetany Prodaná nevěsta v upravené původní verzi s mluveným slovem a vaudeville Pokrevní sestry – Bloodsisters o konfliktu královen Alžběty I. a Marie Stuartovny.

Luboš Mareček, Janáčkova akademie múzických umění

Vyšlo v Brno Business & Style


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...