Masarykova univerzita se bude soudně bránit proti pokutě od ÚOHS

Brno, 29. července 2012 (MEDIAFAX) - Masarykova univerzita (MÚ) podala žalobu na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který uložil škole pokutu za postup při výběru zhotovitele projektové dokumentace pro investiční akce v areálu kampusu. Univerzita o tom informuje na svém webu.

masarykova_univerzita_00vii35-250

"Stát nás svojí neochotou a neschopností zajistit dostatečné veřejné financování rozvoje univerzit postavil před úkol, abychom získali prostředky na nezbytnou infrastrukturu pro výuku a výzkum z evropských fondů, a nahradili tak nedostatek národních veřejných zdrojů. Z univerzit se tak stali developeři se zodpovědností za stamilionové investice realizované za zbytečně komplikovaných podmínek," řekl rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek s tím, že ÚOHS škole neumožnil zodpovědně vybrat firmy, které budou obrovské projekty realizovat.

"Situace, kdy jsme za snahu o zodpovědný přístup sankciovaní, je neúnosná," zdůraznil Bek. Antimonopolní úřad uložil MÚ pokutu 300 tisíc korun za podmínky veřejné zakázky z roku 2009 za zhotovitele projektové dokumentace pro stavbu nových pavilonů v Univerzitním kampusu Bohunice. Úřadu se nelíbil zejména požadavek na prokázání zkušenosti s nejméně dvama veřejnými zakázkami obdobného charakteru.

Vedení univerzity trvá na tom, že veřejná zakázka nebyla diskriminační. Zájem o účast projevilo celkem devět firem. "Podmínky odpovídaly náročnosti, výši plánované investice a našim předchozím zkušenostem s výstavbou univerzitního kampusu. Není vinou univerzity, že se do výběrového řízení nakonec přihlásil jen jeden uchazeč. Na trhu se poyhbuje velké množství subjektů, které splňují námi stanovené podmínky," řekl Bek, podle kterého univerzita doložila tuto skutečnost v důkazním řízení, avšak úřad to nezohlednil.

Pokutovaná zakázka se týkala projektové dokumentace pro stavbu pavilonů financovaných z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Podnět k antimonopolnímu úřadu podalo ministerstvo školství jako řídicí orgán operačního programu. Jak univerzita na webu uvádí, vyhlášení veřejné zakázky přitom v souladu s pravidly ještě před jejím vypsáním zkontrolovalo a schválilo právě ministerstvo školství a žádná pochybení neshledalo.

Teprve poté, co byla soutěž vypsána, přijalo ministerstvo na doporučení Evropské komise rozhodnutí zrušit všechna výběrová řízení, do nichž se přihlásí pouze jeden uchazeč. Chování státu v této kauze považuje vedení univerzity za nepochopitelné. "Ochranu ze strany státu si zaslouží nejen hospodářská soutěž, ale stejně tak veřejné univerzity zřizované samotným státem, jež podstupují důsledkem špatného nastavení financování investic neúměrná rizika," dodal rektor.

Lenka Horáková

Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...