Masarykova univerzita navyšuje bakalářské programy

Vzdelavani2Brno, 1. února 2011 - Masarykova univerzita v Brně rozšířila nabídku studijních oborů v bakalářských programech, jde například o sociální informatiku. V úterý to uvedla mluvčí univerzity Tereza Fojtová. Nové obory podle mluvčí zajistí absolventům uplatnění v rychle se rozvíjejících oblastech, kde je zapotřebí propojení znalostí z různých vědních disciplín. "Přihlášky ke studiu do bakalářských a magisterských studijních programů přijímá univerzita do půlnoci 28. února 2011 pouze elektronicky," zdůraznila Fojtová.

 

Příkladem nového multidisciplinárního oboru je podle Fojtové sociální informatika, kterou mohou zájemci od akademického roku 2011/2012 studovat na fakultě informatiky. "Studenti se seznámí s principy tvorby a používání informačních technologií v souvislosti s jejich společenským dopadem. Budou se věnovat problémům, které masové nasazení informačních technologií způsobilo, a jejich vlivu na strukturu a sociální aspekty společnosti," popsala novinku mluvčí.

Na velký zájem o biologické a biochemické obory reagovala přírodovědecká fakulta otevřením nového studijního oborů biofyzikální chemie určeného studentům se zájmem o poznání fyzikálně-chemických zákonitostí přírodních jevů a objasnění jejich podstaty. Pro uchazeče, kteří by se v budoucnu rádi uplatnili jako učitelé na středních školách, může být zase zajímavé dvouoborové studium biologie a fyziky se zaměřením na vzdělávání. Novinkou ve studijním programu aplikovaná matematika je obor modelování a výpočtů.

Ekonomicko-správní fakulta otevírá ve spolupráci s pedagogickou fakultou obor hospodářská politika-francouzský jazyk pro hospodářskou činnost, který je spojením studia cizího jazyka a ekonomického oboru.

Pedagogická fakulta také rozšířila možnost studia některých oborů pro pedagogické asistentství o kombinovanou formu studia. Na fakultě sociálních studií nově akreditovali jednooborovou žurnalistiku. Obor je určený především pro ty, kteří se již žurnalistice věnují v praxi a chtějí si nyní doplnit vzdělání.

 

Jiří Nováček


Související články: