Masarykova univerzita otevřela v kampusu čtyři nové pavilony pro biologické obory

Brno, 25. února 2014 - Čtyři nové pavilony začnou v Univerzitním kampusu Bohunice od jarního semestru sloužit studentům a vědcům biologických oborů Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity (MU). Špičkové Centrum experimentální, systematické a ekologické biologie (CESEB) univerzita postavila a vybavila za peníze z evropského Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Celkové náklady ve výši 783 milionů korun činí projekt jedním z největších v Česku.

Masarykova univerzita CESEB

„Dostavbou pavilonů pro biologické obory, na které se nám podařilo získat peníze z evropských fondů, se univerzitní kampus stává plně funkční. Umožňuje realizovat původní ideu propojení medicínských a přírodovědných oborů, které je předpokladem vědeckého rozvoje i zvýšení kvality výuky,“ řekl rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek.

Stavba a zařízení nových pavilonů trvaly necelého dva a půl roku. Začátkem letošního roku se tak do kampusu mohly přestěhovat Ústav experimentální biologie a Ústav botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty MU, které dosud sídlily v nevyhovujících provizorních prostorách.

Nové pavilony bude vyžívat na 1000 studentů bakalářských, magisterských a doktorských programů a více než 250 stálých zaměstnanců těchto ústavů. Ve třech pavilonech se nachází laboratoře a učebny pro praktickou výuku s kapacitou od 15 do 30 studentů, které byly vybaveny více než 80 moderními mikroskopy a dalšími velkými demonstračními mikroskopy.

„Naším cílem nebylo zvyšovat kapacity, ale zvýšit kvalitu tak, abychom mohli učit moderními metodami s využitím nejnovějších přístrojů. Naši absolventi tak budou schopni ihned po nástupu do praxe pracovat na zařízeních, která jsou aktuálně využívána ve vědě a výzkumu ve světě,“ řekl ředitel projektu Jan Helešic z Přírodovědecké fakulty MU.

Masarykova univerzita Laboratore CESEB

Mezi unikátní přístroje umístěné v laboratořích ústavu experimentální biologie patří hypoxická komora umožňující kultivace a experimentování s tkáňovými kulturami při sníženém tlaku kyslíku. Buňky jsou ve svém přirozeném prostředí v těle organismu běžně vystaveny podstatně nižší koncentraci kyslíku, než jaká existuje v atmosféře. V solidních nádorech může být tato koncentrace ještě nižší. Hypoxická komora tak umožňuje práci s buňkami v podmínkách, které jsou velmi blízké podmínkám fyziologickým. Vědci toho chtějí využít pro studium vlastností nádorových buněk.

Dalším zařízením jsou elektromagneticky stíněné komory, ve kterých je zcela odstíněno magnetické pole země. To vědcům umožňuje zkoumat vnímání magnetického pole u bezobratlých a drobných obratlovců, a řešit tak například otázku, jak se živočichové orientují při migracích.

Pracoviště ústavu botaniky a zoologie má unikátní laboratoř pro výzkum velikosti genomu organismů, především rostlin. Laboratoř je vybavena sedmi průtokovými cytometry, a tím je jednou z největších v Evropě. Laboratoř je také vybavena kompletní sestavou pro sekvenaci genomů rostlin a živočichů, včetně speciální a unikátní mikroskopie.

Součástí nového komplexu je i experimentální skleník a zahrada pro potřeby výzkumu botaniků a fyziologů rostlin. Nové umístění odpovídající nejpřísnějším kritériím pro sbírky získal také univerzitní herbář, jenž je se 650 tisíci položkami třetí největší v Česku.
Technicky nejnáročnější byla stavba čtvrtého pavilonu. Celá dvě patra jsou v něm koncipována jako tzv. sterilní prostory pro Českou sbírku mikroorganismů, která zajišťuje uchovávání bakteriálních kultur. Další dvě patra, také se zvláštním režimem, jsou určena pro pracovní skupinu mikrobiologů a molekulárních biologů zkoumající bakterie a viry.

Zdroj a foto: MU


Související články: