CEITEC získá excelentního vědce díky prestižnímu evropskému grantu

Brno, 18. února 2014 - Středoevropský technologický institut Masarykovy univerzity (CEITEC MU) získal jako jediný v České republice prestižní evropský grant z programu „ERA Chairs“. Finanční podpora ve výši 2,2 milionů EUR umožní přijmout vynikajícího vědce, který se svým výzkumným týmem posune hranice poznání v oblasti chemické a buněčné biologie.

chemik vedec

Výsledky výzvy na podporu výzkumných institucí a univerzit v méně rozvinutých regionech Evropy vyhlásila 10. února Máire Geoghegan-Quinnová, evropská komisařka pro výzkum, inovace a vědu. Celkem se o podporu ucházelo 111 projektů, z nichž uspělo pouze 11. Masarykova univerzita se stala jedinou institucí z České republiky, která grant získala.

„Masarykova univerzita má díky projektu CEITEC vynikající přístrojové zázemí pro vědu. Také máme mladé úspěšné vědce se zahraniční zkušeností, dobrá vědecká témata a navzdory zvláštnímu systému financování vědy v ČR i slušné peníze na vlastní výzkum. Pro další rozvoj je ale nutné získat do vedení vědeckých týmů i reprezentanty světové vědy, kteří přinesou nejenom další inspiraci, ale i sebekritický pohled. Proto považuji získání grantu ERA Chair za něco mimořádného,“ řekl Petr Dvořák, prorektor MU pro výzkum.

Díky grantu z Evropské komise bude v nejbližších dnech vypsáno mezinárodní výběrové řízení na špičkového vědeckého pracovníka, který obsadí pozici ERA Chair. Se svým výzkumným týmem tak bude moct po dobu čtyř a půl let provádět výzkum v oblasti chemické a buněčné biologie a zároveň zvyšovat vědeckou úroveň celé instituce.

Od nového výzkumného týmu vedeného excelentní vědeckou osobností si hodně slibuje také výkonný ředitel CEITECu Markus Dettenhofer: „CEITEC je v současné době ve velmi rychlé fázi rozvoje. Jednou z výzev, kterým naše organizace čelí, je maximalizovat vysoký potenciál, který CEITEC má v oblasti interdisciplinární spolupráce“.

Právě oblast chemické a buněčné biologie byla identifikována jako strategická pro další rozvoj CEITECu a celé Masarykovy univerzity. Expert, který nastoupí do pozice ERA Chair, bude působit v některé z oblastí pokročilého zobrazování buněčných systémů nebo cílených manipulací s buňkami pomocí malých organických molekul a nejmodernějších fyzikálních přístupů.

Schopnost uspět v celoevropské konkurenci je výbornou zprávou také pro českou vědu. „Projekt ERA Chair je pro CEITEC a celou Masarykovu univerzitu velkou příležitostí, která může zásadně ovlivnit její další směřování k významným vědeckým institucím,” konstatuje Tomáš Hruda, náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vysoké školství a výzkum.

Zdroj: CEITEC


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...