Masarykova univerzita získala z programu EU přes půl miliardy korun

Nejvyšší dotace ze všech vysokých škol a univerzit v České republice dosud získala Masarykova univerzita z evropského operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Během prvního roku, kdy mohly české vzdělávací a výzkumné instituce čerpat peníze z tohoto operačního programu, uspěla Masarykova univerzita se čtyřiačtyřiceti projekty, na které dostala více než 516 milionů korun. Nejvíce peněz připadne přírodovědecké fakultě, která získá na svých sedm schválených projektů téměř devadesát milionů korun.

mu

Program Vzdělávání pro konkurenceschopnost je určen na modernizaci a zefektivnění systémů počátečního a terciárního vzdělávání, jejich propojení s vědeckými a vývojovými centry i s podnikatelskou sférou.

Důraz je kladen na odbornou přípravu pracovníků, ale i na rozvoj jazykových znalostí, schopnosti efektivně pracovat s informacemi a využívat moderní informační a komunikační technologie. Cílem programu je prostřednictvím rozvoje vzdělanosti zvýšit konkurenceschopnost České republiky.

Zdrojem financí je Evropský sociální fond, řídícím orgánem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Celkem byly pro tento program uvolněny více než dvě miliardy eur. Na Česko připadá přes milion eur. Prostředky jsou určené na období let 2007 až 2013.


Související články: